Inne usługi poświadczające

Inne usługi poświadczające

Inne usługi poświadczające

Zakres usług:

  • Badanie planów przekształcenia, podziału lub połączenia spółek
  • Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej i podwyższenia kapitału zakładowego
  • Weryfikacja poprawności wycen

Celem realizowanych usług jest wspomaganie klientów w rozwiązywaniu szczególnych problemów. Jest to odpowiedź na biznesowe potrzeby tych klientów, którzy chcą uzyskać niezależne poświadczenie rzetelności lub wiarygodności informacji o produktach, usługach lub działaniach będących przedmiotem odpowiedzialności danego klienta. Usługi tego rodzaju są wykonywane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) lub Międzynarodowymi Standardami Usług Pokrewnych (ISRS) oraz odpowiednimi standardami krajowymi.

Usługi z zakresu audytu:

Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Due diligence
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt wewnętrzny
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX
Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Due diligence
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt wewnętrzny
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX

Kontakt

Wolfgang Stanclik
Wolfgang Stanclik
Partner, Dział Audytu
Crowe

Audyt

Inne usługi poświadczające