Doradztwo w zakresie rachunkowości

Doradztwo w zakresie rachunkowości

Doradztwo w zakresie rachunkowości

Audyt

Doradztwo w zakresie rachunkowości

Zakres usług:

  • Doradztwo w zakresie standardów rachunkowości
  • Interpretacje przepisów rachunkowości
  • Wsparcie przy zastosowaniu nowych i zmienionych standardów i interpretacji
  • Analiza zgodności polityki rachunkowości z UoR lub z MSR/MSSF
  • Opracowanie polityki rachunkowości i planu kont wg UoR lub MSR/MSSF i ich aktualizacja
  • Konsultacje podczas opracowania procesów i procedur rachunkowo-księgowych
  • Specjalistyczne szkolenia

Nasze usługi realizujemy w zgodzie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Nasze doświadczenie, znajomość rynku i branży pozwalają na wykonanie usług poświadczających szybko i efektywnie.

Skontaktuj się z ekspertem

Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe