Finansowe prospekty emisyjne

Finansowe prospekty emisyjne

Finansowe prospekty emisyjne

Zakres usług:

  • Sprawdzanie prawidłowości i rzetelności historycznych danych finansowych
  • Sprawdzanie prawidłowości danych finansowych proforma oraz prognoz

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania części finansowej prospektów emisyjnych. Zapewniamy dobrą organizację pracy oraz sprawny przepływ informacji pomiędzy naszym zespołem, klientem i innymi doradcami biorącymi udział w przygotowaniu prospektu emisyjnego.

Usługi z zakresu audytu:

Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Due diligence
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt wewnętrzny
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX
Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Due diligence
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt wewnętrzny
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX

Kontakt

Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe

Audyt

Finansowe prospekty emisyjne