Monika Byczyńska

Monika Byczyńska

Partner, Dział Audytu
Crowe
Monika jest odpowiedzialna za działalność audytorską prowadzoną przez Crowe w Polsce. Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz ponad 17-letnie doświadczenie w audycie. Nadzoruje i uczestniczy m.in. w badaniach oraz przeglądach spółek giełdowych, sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badaniu pakietów konsolidacyjnych, „due diligence”.