Terminy dla zeznań podatkowych CIT za 2022 r. będą wydłużone

Terminy dla zeznań podatkowych CIT za 2022 r. będą wydłużone

17.02.2023
Terminy dla zeznań podatkowych CIT za 2022 r. będą wydłużone
Ministerstwo Finansów opracowało rozporządzenie przesuwające o 3 miesiące termin składania CIT-8 oraz termin zapłaty podatku za 2022 r. Terminy sprawozdawcze za 2022 r. nie będą przedłużone i pozostaną tożsame z ustawą o rachunkowości.

CIT do 30 czerwca 2023 r.

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji publicznych rozporządzenie przesuwające o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2023 roku:

  • terminu składania CIT-8,
  • termin zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym lub zapłaty różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanym w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Wydłużenie terminów dla CIT za 2022 r. ma dotyczyć wszystkich podatników.

Sprawdź usługę: Wyliczenie zobowiązania oraz przygotowanie i złożenie deklaracji CIT

Terminy dla sprawozdań finansowych bez zmian

W roku 2023 r. nie będzie przedłużenia terminów sprawozdawczych jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Oznacza to, że podmioty objęte obowiązkami sprawozdawczymi obowiązują terminy ustawowe, czyli wynikające z ustawy o rachunkowości.

Dla podmiotów, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym w 2023 roku wyglądają one następująco:

  • do 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego,
  • do 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • do 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Dowiedz się więcej: Sprawozdanie finansowe za rok 2022 – terminy

Sprawdź usługę: Przygotowanie sprawozdania finansowego - Outsourcing usług księgowych 

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe

Przygotowanie sprawozdania finansowego

Outsourcing usług księgowych