Rząd przyjął pakiet SLIM VAT 3 – nowe rozwiązania już od kwietnia 2023 r.

Rząd przyjął pakiet SLIM VAT 3 – nowe rozwiązania już od kwietnia 2023 r.

30.01.2023
Rząd przyjął pakiet SLIM VAT 3 – nowe rozwiązania już od kwietnia 2023 r.
SLIM VAT 3 to pakiet rozwiązań, dzięki którym prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług przez przedsiębiorców ma być łatwiejsze. Do najważniejszych zmian należy podniesienie limitu wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln EUR.

24 stycznia 2023 r. rząd przyjął pakiet SLIM VAT 3 (Simple Local and Modern VAT), który wprowadzi wiele z postulatów zgłaszanych przez firmy, m.in. zmniejszenie wymaganych formalności oraz łatwiejsze i mniej czasochłonne fakturowanie, co ma wpłynąć na poprawę ich płynności finansowej. Przyjęte zmiany obejmują kilku obszarów, z których znaczna część dotyczy rozliczeń VAT dokonywanych przez przedsiębiorców, w tym tzw. małych podatników.

Łatwiej o status małego podatnika

Rozwiązania opracowane przez Ministerstwo Finansów mają na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw. Jedna z kluczowych zmian pakietu Slim VAT 3 to:

  • podwyższenie limitu wartości sprzedaży małego podatnika z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR, dzięki czemu więcej podatników będzie mogło skorzystać z metody kasowej oraz z rozliczeń kwartalnych w VAT.

Ponadto, nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje zwiększenie opcji dysponowania środkami na rachunku VAT. Jak wskazuje resort finansów środki te będą mogły posłużyć również do opłacenia podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku cukrowego, podatku od produkcji okrętowej i podatku tonażowego oraz uregulowania opłaty od tzw. „małpek”.

Mniej formalności przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów WNT

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami odliczając podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów WNT podatnik nie będzie musiał przedstawić faktury WNT jak to ma miejsce obecnie.

Uproszczenia w fakturowaniu

Pakiet SLIM VAT 3 przewiduje też szereg uproszczeń w fakturowaniu i prowadzeniu ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, takich jak m.in.:

  • dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu,
  • możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników,
  • wprowadzenie nowego system dystrybucji e-paragonów.

Mniej opłat i dostęp do wiedzy podatkowej

Projekt nowych przepisów zakłada ponadto likwidację opłaty za wniosek o wydanie WIS, czyli Wiążącej Informacji Stawkowej. Obecnie wydanie takiego wniosku to koszt 40 PLN. Dodatkowo zasady wydawania i stosowania WIS i WIA (Wiążącej Informacji Akcyzowej) mają zostać ujednolicone, a wydawaniem WIS, WIA, WIT (Wiążącej Informacji Taryfowej) oraz WIP (Wiążącej informacji o pochodzeniu) ma się zająć jeden organ. Dziś, przykładowo WIP jest decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, a decyzja WIA wydawana jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Inne zmiany

W projekcie SLIM VAT 3 uregulowano także kwestie przekazywania środków pomiędzy rachunkami VAT w grupie. Środki będą mogły być przesyłane z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej samej grupy.

Łatwiej będzie także dokonywać korekt. Ustawodawca zdecydował o możliwości rezygnacji z dokonania korekty w przypadku, gdy różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p., a dodatkowo dla faktur korygujących doprecyzował zasady stosowania kursu przeliczeniowego jeśli faktura wystawiona była w walucie obcej.

Ponadto, zamiast obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia naliczonego podatku, resort finansów wprowadzi wymóg zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

Zwiększeniu z obecnych 500 PLN do 10 000 PLN ulegnie też kwota dla której uznaje się że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, a zmiana ta ma umożliwić odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT. Zmiana dotyczy podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT.

SLIM VAT 3 – termin wejścia w życie nowych przepisów

Obecnie pakiet SLIM VAT 3 trafi do dalszych prac w Sejmie. Rząd planuje, iż nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2023 r. Wszystko zależy jednak od tempa dalszych prac legislacyjnych. Środowisko przedsiębiorców/płatników VAT niecierpliwie oczekuje uproszczeń w rozliczaniu podatku od towarów i usług.

Czytaj także: Sankcja VAT – zmiany w przepisach

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe