optymalizacja,proces,biznes

Nowe obszary optymalizacji procesów biznesowych

Jacek Włodarczyk, Senior Manager w Dziale Konsultingu
2020-02-24
optymalizacja,proces,biznes
Polscy przedsiębiorcy coraz częściej stają przed problemem związanym z brakiem pracowników. Sytuacja ta spowodowana jest wieloma czynnikami, np. rosnącym skokowo minimalnym wynagrodzeniem, stanem gospodarki, demografią czy emigracją zarobkową. W efekcie mamy do czynienia z „rynkiem pracownika”, co zmusza przedsiębiorców do poszukiwania alternatywnych metod radzenia sobie z brakami kadrowymi.

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM – Business Process Management) dotychczas było wykorzystywane przede wszystkim do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw. W dobie rosnących problemów z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, coraz częściej wspiera firmy w radzeniu sobie z sytuacją braku wystarczających zasobów do realizacji kluczowych procesów, np. szybkim wdrażaniu nowo zatrudnionych czy budowaniu organizacji, w której pracownicy efektywnie dzielą się wiedzą.

Optymalizacja Human Capital Management oraz procesów księgowych

W ramach projektów realizowanych przez Crowe dla klientów wykonujemy analizy różnych obszarów biznesowych i realizowanych tam procesów biznesowych. Co ciekawe do tej pory zajmowaliśmy się głównie procesami związanym z działalnością podstawową organizacji, przede wszystkim z zakresu sprzedaży oraz jej wsparcia (np. zakupy czy magazyn). Obecnie klienci coraz częściej oczekują pomocy w obszarach związanych z HCM (Human Capital Management), czyli „miękkiego HR” czy księgowości. Oprócz analizy i optymalizacji procesów, procedur czy polityk obowiązujących w organizacjach, bazując na strukturze organizacyjnej i zakresach obowiązków, rekomendujemy rozwiązania określające skład i kompetencje zespołów, które będą realizować zoptymalizowane w ramach projektu procesy biznesowe.

Optymalizacja procesów obejmuje także analizę:

 • przepływów dokumentów w procesach,
 • wsparcia procesów przez ICT (Information and Communications Technology), czyli systemy informatyczne (np. ERP, DMS, CRM, BI) oraz infrastrukturę teleinformatyczną,
 • ryzyka oraz możliwości mitygowania ich przez odpowiednie procedury kontrolne.

Korzyści z optymalizacji procesów

Efektywne zarządzanie procesami niesie ze sobą wiele wymiernych korzyści dla organizacji. Pozwala nie tylko lepiej wykorzystywać posiadane zasoby, ale także zapewnia skrócenie czasu realizacji poszczególnych czynności i redukcję kosztów.

Przykładowe efekty optymalizacji procesów:

 • Dział Księgowości:
  • Obsługa na wysokim poziomie takiej samej lub większej liczby dokumentów przy 25% zmniejszeniu stanu zatrudnienia (np. w skutek odejścia na emeryturę).
  • Wzrost jakości i szczegółowości danych kontrolingowych przekazywanych do zarządu.
  • Łatwiejsze i szybsze przygotowanie danych dotyczących procesu dla audytorów wewnętrznych i zewnętrznych ze wskazaniem ryzyk i kontroli, które mają je zmitygować.
  • Szybsze wdrożenie nowych pracowników, na podstawie opisanych procesów i procedur.
 • Dział HR:
  • Przyśpieszenie procedury zatrudnienia pracownika wraz ze skompletowaniem całej dokumentacji wymaganej przez obowiązujące przepisy, również w przypadku pracowników zagranicznych.
  • Usprawnienie procesu on-boardingu wraz z przygotowaniem stanowiska pracy z odpowiednim wyposażeniem oraz kartą dostępu do biura i uprawnieniami do systemów informatycznych.
 • Pozostałe korzyści:
  • Podniesienie świadomości procesowej organizacji.
  • Centralizacja elektronicznego repozytorium procesów dla wszystkich uczestniczących w procesach pracowników.
  • Możliwość łatwego dzielenia się wiedzą organizacji.
  • Szybkie reagowanie na zmiany otoczenia biznesowego dzięki opisanym w procesach interakcjom z tym otoczeniem.
  • Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

 

Optymalizacja procesów biznesowych

Konsulting

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe