stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, COVID-19

Zniesienie stanu epidemii w Polsce - skutki podatkowe

23.05.2022
stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, COVID-19
16 maja 2022 r. stan zagrożenia epidemicznego zastąpił dotąd obowiązujący stan epidemii. Dla przedsiębiorców to koniec korzystania z niektórych preferencji podatkowych wprowadzonych w związku w walką z pandemią COVID-19.

Przekształcenie stanu epidemii w stan zagrożenia epidemicznego zmienia sytuację podatkową niektórych przedsiębiorców. Od 16 maja stopniowo znoszone będą kolejne preferencje podatkowe nakierowane na zwalczanie skutków pandemii COVID-19 i jej przeciwdziałanie. Na jakie zmiany powinni przygotować się przedsiębiorcy?

Odwołanie stanu epidemii – likwidacja ulg podatkowych

Zastąpienie stanu epidemii stanem zagrożenia epidemicznego oznacza, iż cześć specjalnych preferencji podatkowych przestanie wkrótce obowiązywać. Sytuacja ta wpłynie więc na bieżące rozliczenia podatkowe firm, w tym na możliwość odliczania darowizn przekazywanych na walkę z koronawirusem.

Darowizny na walkę z koronawirusem

W efekcie przekształcenia stanu epidemii w stan zagrożenia epidemicznego z odliczenia niektórych darowizn przekazywanych na zwalczanie koronawirusa będzie można skorzystać tylko do końca maja 2022 r. 31 maja to zatem ostatni dzień na przekazanie takiej darowizny z opcją potrącenia jej od podatku.

Do 31 maja 2022 r. podatnicy mogą jeszcze skorzystać z odliczenia od dochodu CIT i PIT następujących darowizn:

 • darowizn przekazywanych na walkę z koronawirusem,
 • darowizn sprzętu komputerowego na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe,
 • darowizn związanych z oddaniem osocza.

Ulgi podatkowe

Decyzja rządu o odwołaniu stanu epidemii z dniem 16 maja oznacza brak możliwości skorzystania z następujących zwolnień i ulg podatkowych w podanych poniżej terminach:

 • ulga na złe długi – możliwe jest wyłączenie konieczności zwiększenia podstawy opodatkowania (pod pewnymi warunkami) do końca roku, w którym zniesiono stan epidemii,
 • zwolnienie z podatku od przychodów z budynków - do końca miesiąca, w którym stan epidemii odwołano,
 • ulga IP BOX, czyli zastosowanie 5 proc. PIT/CIT dla dochodów z kwalifikowanych IP wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 – podatnicy CIT do końca maja (zaliczki), podatnicy PIT do końca 2022 r.,
 • ulga B+R, czyli wygaśnięcie prawa do rozliczania w zaliczkach na PIT/CIT kosztów kwalifikowanych B+R ponoszonych w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 – rozliczenie w kosztach do końca maja 2022 r.,
 • prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - do końca maja 2022 r.

Do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii, czyli do końca 2022 r. nadal obwiązywać będą podwyższenia limitów dla niektórych zwolnień z PIT dla świadczeń wypłacanych na rzecz pracowników, czyli na przykład świadczenia postojowe wypłacane w związku z epidemią COVID-19 nadal są wolne od podatku.

Stan zagrożenia epidemicznego – preferencje podatkowe w mocy

Część specjalnych preferencji podatkowych została utrzymana w mocy do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Do rozwiązań tych należą:

 • zawieszenie terminów na raportowanie informacji o schematach podatkowych (MDR) -obowiązywać będzie do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
 • preferencje w zakresie posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej,
 • wydłużenie o 14 dni terminów informowania o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy,
 • wydłużenie o 3 miesiące terminów na wydawanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe