Ustawa SLIM VAT 3 opublikowana - podsumowanie najważniejszych zmian

Ustawa SLIM VAT 3 opublikowana - podsumowanie najważniejszych zmian

06.06.2023
Ustawa SLIM VAT 3 opublikowana - podsumowanie najważniejszych zmian
1 lipca 2023 wejdzie w życie większość przepisów ustawy znanej jako pakiet SLIM VAT 3. Jej celem jest uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług oraz dostosowanie krajowych przepisów do orzecznictwa TSUE. Poniżej prezentujemy najważniejsze rozwiązania nowej ustawy.

SLIM VAT 3 od 1 lipca – najważniejsze zmiany pakietu

Ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. pakiet SLIM VAT 3, 5 czerwca 2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość nowych przepisów zacznie obowiązywać 1 lipca 2023 r.

Ustawa wprowadza zmiany głównie w zakresie rozliczania podatku VAT obejmujące m.in.:

 • podwyższenie do 2 000 000 EUR limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika;
 • ujednolicenie zasad dotyczących wydawania wiążących informacji, w tym WIS;
 • nowe zasady przeliczania kursów walut dla faktur korygujących;
 • modyfikację zasad wykazywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku, w którym podatnik otrzymał dokumenty dotyczące dostawy z opóźnieniem;
 • zniesienie wymogu posiadania przez podatnika faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako warunku skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego tytułu;
 • możliwość szybszego zwrotu podatku od towarów i usług dla podatników dokonujących transakcji bezgotówkowych;
 • wprowadzenie nowych kryteriów przy ustalaniu sankcji VAT;
 • rozszerzenie możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT.

Pakiet SLIM VAT 3 – pozostałe zmiany

Nowelizacja wprowadza zmiany także do innych ustaw takich jak, m.in. ustawa o podatku od spadków i darowizn, ustawa o podatku akcyzowym, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa – Ordynacja podatkowa, ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej.

Zmiany przewidziane w ramach pakietu SLIM VAT 3 to także m.in.:

 • podwyższenie kwot wolnych od podatku w podatku od spadków i darowizn;
 • umożliwienie korzystania z usługi e-PIT podatnikom prowadzących działalność gospodarczą;
 • korzystniejsze zasady rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z najmu prywatnego dla małżonków;
 • uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce – głównie poprzez wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla dostawców usług płatniczych.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe