Zbliża się termin złożenia rocznego zeznania CIT – 30 czerwca 2023 r.

Zbliża się termin złożenia rocznego zeznania CIT – 30 czerwca 2023 r.

31.05.2023
Zbliża się termin złożenia rocznego zeznania CIT – 30 czerwca 2023 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z marca 2023 r. wydłużyło termin wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Podatnicy objęci obowiązkiem CIT muszą złożyć roczne zeznanie do 30 czerwca 2023 r. Podatnikom pozostało mało czasu.

Przypominamy, że Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przedłużyło do 30 czerwca 2023 r. nie tylko termin złożenia rocznego zeznania CIT, ale również termin wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

Kto jest podatnikiem CIT?

Do grona podatników CIT należą m.in.

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki akcyjne
  • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce
  • spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd w Polsce
  • stowarzyszenia i fundacje
  • spółdzielnie
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. placówki oświatowe, wspólnoty mieszkaniowe z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej

Co jest opodatkowane podatkiem CIT?

Przypominamy, że przedmiot podatku dochodowego od osób prawnych to dochód uzyskany przez spółkę w danym roku podatkowym. Dochód to suma:

  1. dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz
  2. dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

Gdzie i na jakim druku złożyć roczne zeznanie CIT?

Roczne zenanie podatku dochodowego od osób prawnych składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na formularzu CIT-8.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe