SLIM VAT 3 przyjęty przez Sejm

SLIM VAT 3 przyjęty przez Sejm

Szymon Lipiński, Tax Consultant
19.04.2023
SLIM VAT 3 przyjęty przez Sejm
Prace nad kolejnym pakietem zmian w VAT trwają od 2021 r. Choć w pierwotnej wersji nowelizacji zakładano, że zmiany uda się uchwalić przed 1 kwietnia 2023 r., to projekt z dodatkowymi poprawkami został przyjęty przez Sejm dopiero w piątek 14 kwietnia. Teraz ustawa trafiła do Senatu.

Korzystne zmiany dla podatników

Przypomnijmy, że wraz z najnowszym pakietem SLIM VAT zmianie ulegnie szereg przepisów m.in.:

  • Do 2 mln euro wzrośnie kwota uprawniająca do statusu małego podatnika VAT,
  • Brak konieczności posiadania faktury do rozliczenia WNT,
  • Ujednolicenie informacji podatkowych WIS, WIA, WIT, WIP,
  • Możliwość transferu środków zgromadzonych na rachunkach VAT członków grupy VAT,
  • Zwiększenie z 500 zł do 10 000 zł kwoty dla której uznaje się, że proporcja odliczenia wynosi 100%,
  • Zmniejszenie sankcji VAT.

Zmiany w akcyzie

12 kwietnia 2023 r. na komisji finansów publicznych zaproponowano dodatkowe poprawki do pakietu nowelizacji SLIM VAT 3. Do najważniejszych należy zaliczyć zaproponowane zmiany w sposobie opodatkowania niektórych wyrobów akcyzowych.

Chodzi o benzynę lakierniczą (2710 12 21 00), pozostałe oleje lekkie (2710 12 25 20), oleje średnie do innych celów (2710 19 29 00), a także niektóre oleje na bazie ropy naftowej (2710 20 90). Wyroby te, co do zasady, mogą być objęte procedurą zawieszenia akcyzy jeżeli są przemieszczane luzem, w opakowaniach jednostkowych. Analogicznie do reguł uznania zawieszenia zastosowanie miały przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia akcyzy.

Łatanie błędów w nowelizacji e-SAD

Wbrew intencji ustawodawcy powstała jednak luka prawna według której wyroby mogły być przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, niezależnie od postaci w jakiej były one transportowane. Przypomnijmy, że od 13 lutego 2023 r. obowiązują zupełnie nowe zasady wewnątrzwspólnotowego przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Podstawą dokonywania przemieszczeń w UE stały się dokumenty e-SAD funkcjonujące w ramach systemu EMCS. Według znowelizowanych zasad dla przemieszczenia omawianych wyrobów nie miało znaczenia w jakiej postaci (luzem czy w cysternie) przemieszczane są te wyroby.

Ustawodawca zauważył swój błąd i w ramach zmian w ustawie o podatku akcyzowym komisja finansów publicznych zaproponowała modyfikację zakresu dopuszczalnych do przemieszczenia poza zawieszeniem olei. Według nowych reguł wybrane oleje lekkie będą mogły zostać objęte zawieszeniem poboru akcyzy i przemieszczone poza tym zawieszeniem tylko jeżeli będą przemieszczane luzem.

Termin wprowadzenia

Większość projektowanych zmian w podatku od towarów i usług wejdzie w życie 1 lipca 2023 r., natomiast zmiany w podatku akcyzowym mają wejść w życie już następnego dnia po ogłoszeniu ustawy.

Przebieg prac legislacyjnych na stronie sejmu: Druk nr 3025 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe