Rozliczenie składki zdrowotnej do 22 maja

Rozliczenie składki zdrowotnej do 22 maja

11.05.2023
Rozliczenie składki zdrowotnej do 22 maja
Przedsiębiorcy do 22 maja 2023 roku muszą złożyć dokumenty z rocznym rozliczeniem składki za ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Na czym polega nowy obowiązek i kogo dotyczy?

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne po raz pierwszy obowiązuje w roku 2023 i dotyczy składek za rok 2022.

Dowiedz się więcej: Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2023 roku

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok należy złożyć w ZUS do 22 maja 2023 roku w dokumencie za kwiecień 2023 na druku:

  • ZUS DRA - w przypadku płatnika składek opłacającego składki wyłącznie za siebie,
  • ZUS RCA - w przypadku płatnika składek opłacającego składki za siebie i za innych np. zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców.

Kto powinien rozliczyć składkę zdrowotną?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy płatników składek (także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), którzy w 2022 roku objęci byli jedną z poniższych form opodatkowania:

  • zasady ogólne – podatek według skali,
  • zasady ogólne – podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub podatkiem liniowym zastosuje minimalną roczną podstawę wymiaru składek, jeśli roczna podstawa wymiaru składki okaże się niższa niż iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia.

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne, który ma pomóc w wyliczeniu rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom składającym dokumenty w wersji papierowej.

Rozliczenie składki zdrowotnej – zwrot lub niedopłata

Jeśli po złożeniu rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została:

  • opłacona w kwocie wyższej niż ustalona - płatnikowi przysługuje jej zwrot,
  • opłacona w kwocie niższej niż ustalona – płatnik zobowiązany jest uregulować niedopłatę wraz ze składką za kwiecień 2023 roku, czyli w terminie do 22 maja.

Wniosek o zwrot nadpłaty dostępny będzie na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Płatnik po zapoznaniu się z wnioskiem, podpisuje go i wysyła do ZUS w terminie do 1 czerwca 2023 roku. ZUS po otrzymaniu wniosku przekaże nadpłatę najpóźniej do 1 sierpnia na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika składek. Warunkiem otrzymania zwrotu jest brak zaległości przedsiębiorcy względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Górska-Welikan
Małgorzata Górska-Welikan
Prawnik
Crowe