Sankcja VAT – zmiany w przepisach

Sankcja VAT – zmiany w przepisach

Adam Sękowski, Tax Manager, Crowe
21.11.2022
Sankcja VAT – zmiany w przepisach
Od kilku miesięcy Ministerstwo Finansów pracuje nad pakietem zmian w przepisach o podatku od towarów i usług (tzw. SLIM VAT 3). Jednym z kluczowym elementów tego pakietu jest zmodyfikowanie zasad wymierzania tzw. sankcji VAT.

Zgodnie z polskimi przepisami o VAT, nieprawidłowości w rozliczaniu tego podatku mogą skutkować nie tylko koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę, ale również wymierzeniem dodatkowej kary, tzw. sankcji VAT. Aktualne regulacje przewidują, że wysokość sankcji może wahać się między 15 a 100% wartości błędnie rozliczonego podatku.

Sankcja VAT – wyrok TSUE

W kwietniu 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że powyższe przepisy są niezgodne z prawem unijnym, ponieważ nie przewidują możliwości różnicowania wysokości sankcji w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy. W szczególności, sprzeczne z prawem UE jest takie samo traktowanie nieświadomych błędów w rozliczaniu VAT oraz nieprawidłowości będących efektem oszustw podatkowych.

Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany mają na celu dostosowanie polskich przepisów o sankcji do prawa unijnego. Zakładają one, że organy podatkowe będą miały elastyczność w ustalaniu wysokości sankcji, a wymierzając ją będą zobowiązane uwzględnić okoliczności konkretnego przypadku.

Skutki dla podatników

Mimo, że omawiane zmiany jeszcze nie zostały uchwalone, już teraz podatnicy mają prawo wskazywać na niezgodność z prawem unijnym obecnie obowiązujących przepisów i domagać się, aby organy podatkowe przy ew. wymierzaniu sankcji kierowały się wytycznymi zawartymi we wspomnianym wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE z 2021 r.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Adam Sękowski
Adam  Sękowski
Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
Crowe