Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej – 1 czerwca 2023 r.

Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej – 1 czerwca 2023

29.05.2023
Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej – 1 czerwca 2023 r.
Roczne rozliczenie składki za ubezpieczenie zdrowotne należało złożyć do 22 maja 2023 r. w dokumencie za kwiecień 2023 na druku ZUS DRA lub ZUS RCA. Jeżeli składka zdrowotna została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi przysługuje jej zwrot. Wniosek o zwrot nadpłaty można złożyć do 1 czerwca 2023 r.  

Przypominamy, że roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje po raz pierwszy w bieżącym roku (dotyczy składek za 2022 r.). Termin na złożenie odpowiednich dokumentów upłynął 22 maja 2023 r.  Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj. Przedsiębiorcy, którzy nadpłacili składkę mogą ubiegać się o zwrot nadpłaty.

Do kiedy można złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki za ubezpieczenie zdrowotne?

Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można złożyć do 1 czerwca 2023 r. Przedsiębiorcom zostało więc niewiele czasu.

Jak i gdzie złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

Wniosek o zwrot nadpłaty składki za ubezpieczenie zdrowotnej zostanie udostępniony płatnikowi w PUE ZUS na drugi dzień po identyfikacji z kontem płatnika dokumentu z rocznym rozliczeniem. Można go znaleźć w zakładce „Moje dane”, w sekcji „Wniosek o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne”. ZUS zwróci kwotę nadpłaty najpóźniej do 1 sierpnia.

Ważne: Warunkiem otrzymania zwrotu jest brak zaległości przedsiębiorcy względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pamiętaj o potwierdzeniu rachunku bankowego

Przed podpisaniem i wysłaniem wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej trzeba potwierdzić rachunek bankowy, na który ma być przesłany zwrot. Jeżeli na profilu płatnika w  PUE ZUS nie ma przypisanego tego rachunku bankowego, to można go dodać poprzez złożenie formularza ZUS ZBA.

Jakie są konsekwencje niezłożenia wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

Jeżeli płatnik nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej, a nie ma zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS automatycznie rozliczy tę nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 roku.

Czy można wnioskować o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w przypadku braku terminowego rocznego rozliczenia składki?

Jeżeli płatnik nie złoży w terminie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w terminie, ZUS zawiadomi płatnika o tym fakcie na PUE ZUS. Przy braku złożenia deklaracji po otrzymaniu zawiadomienia, ZUS automatycznie utworzy komplet dokumentów, na podstawie których zostanie naliczona minimalna składka zdrowotna na zasadach obowiązujących dla skali podatkowej. Płatnik musi wówczas dokonać korekty.

Jeżeli płatnik zamierza ubiegać się o zwrot nadpłaty, a nie złożył w terminie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, to ma czas na wywiązanie się z tego obowiązku do 30-31 maja br. Wówczas w przypadku nadpłacenia będzie mógł zatwierdzić i wysłać wniosek do ZUS do 1 czerwca br.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Górska-Welikan
Małgorzata Górska-Welikan
Prawnik
Crowe