Terminy dla CIT za 2022 r. wydłużone do 30 czerwca 2023 r.

Terminy dla CIT za 2022 r. wydłużone do 30 czerwca 2023 r.

22.03.2023
Terminy dla CIT za 2022 r. wydłużone do 30 czerwca 2023 r.
21 marca w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające o 3 miesiące terminy dla zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Czy w ramach nowego rozporządzenia termin na złożenie sprawozdania finansowego także zostanie przesunięty?

CIT-8 do 30 czerwca 2023 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wchodzi w życie 22 marca 2023.

Rozporządzenie to przedłuża do 30 czerwca 2023 r. m.in. następujące terminy:

  • złożenia rocznego zeznania CIT o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.,
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

Wydłużenie terminów dla CIT za 2022 r. dotyczy wszystkich podatników.

Sprawdź usługę: Wyliczenie zobowiązania oraz przygotowanie i złożenie deklaracji CIT

Sprawozdania finansowe - terminy w 2023 r. bez zmian

W 2023 r. nie będzie przedłużenia terminów sprawozdawczych, a ostateczny termin dla obowiązków sprawozdawczych to 3 miesiące od zakończenia roku obrotowego.

Przypominamy, iż dla podmiotów, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym w 2023 roku terminy sprawozdawcze kształtują się następująco:

  • do 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego,
  • do 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • do 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Dowiedz się więcej: Sprawozdanie finansowe za rok 2022 – terminy

Sprawdź usługę: Przygotowanie sprawozdania finansowego - Outsourcing usług księgowych

Deklaracja CIT i przygotowanie sprawozdania finansowego 

Outsourcing usług księgowych

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe