KSeF od 1 lipca 2024 r. - Ministerstwo Finansów wprowadza korekty

KSeF od 1 lipca 2024 r. - Ministerstwo Finansów wprowadza korekty

14.03.2023
KSeF od 1 lipca 2024 r. - Ministerstwo Finansów wprowadza korekty
Po konsultacjach publicznych Ministerstwo Finansów zaproponowało przesunięcie o pół roku terminu wejścia w życie przepisów o Krajowym Systemie e-Faktur. Pojawiła się także korekta wyłączająca z KSeF faktury konsumenckie.

Krajowy System e-Faktur - odroczony o pół roku

Krajowy System e-Faktur ma stać się powszechnym systemem rozliczeń, który pozwoli zoptymalizować procesy fakturowania – skrócić czas procesowania dokumentów, usprawnić ich obieg oraz ułatwić dostęp do informacji zarządczej. Początkowo planowano, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2024 r., jednak 2 lutego Ministerstwo Finansów ogłosiło przesunięcie tego terminu o pół roku. Oznacza to, że e-faktury będą obowiązkowe od 1 lipca 2024 r. Podatnicy, którzy są podmiotowo zwolnieni z VAT, zostaną zobligowani do wdrożenia systemu do 1 stycznia 2025 r.

Przesuniecie terminu wejścia w życie przepisów nakładających na przedsiębiorców obowiązek korzystania z KSeF to wynik rozmów resortu finansów z biznesem oraz środowiskiem księgowych i biegłych rewidentów.

KSeF – pozostałe zmiany do projektu ustawy

Wynikiem konsultacji publicznych projektu ustawy wprowadzającej KSeF są także inne zmiany obejmujące:

  • wyłączenie z zakresu KSeF faktur konsumenckich (B2C),
  • wyłączenie z zakresu KSeF biletów spełniających funkcję faktur, w tym także paragonów na płatnych autostradach,
  • zachowanie dotychczasowej formy dla faktur z kas fiskalnych i faktur uproszczone do 31 grudnia 2024 r.,
  • możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia po wystawieniu offline w razie awarii po stronie podatnika,
  • liberalizacja sankcji i odroczenie ich stosowanie do 1 stycznia 2025 r.,
  • likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.

Krajowy System e-Faktur – podstawowe założenia projektu

System KSeF umożliwia wystawianie tzw. faktury ustrukturyzowanej. Każda faktura oznaczona jest unikalnym numerem identyfikującym przydzielonym w systemie. Wdrożenie systemu ma wspomóc optymalizację procesów fakturowych oraz zapewnić automatyczną archiwizację faktur. W rezultacie obniży koszty procesu fakturowania ponoszone przez przedsiębiorców.

Jedną z kluczowych korzyści ma być szybszy zwrot VAT. Obecnie na zwrot czeka się maksymalnie 60 dni, a po wdrożeniu KSeF termin zwrotu skróci się do 40 dni. Dodatkowo nie będzie konieczności generowania plików JPK_FA.

Od stycznia 2022 roku KSeF funkcjonuje jako rozwiązanie dobrowolne, w ramach systemu każdy podatnik VAT ma możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych.

Na stronie podatki.gov.pl znajduje się bezpłatna Aplikacja Podatnika KSeF.

Jak możemy pomóc? Sprawdź naszą usługę – Wystawianie faktur

Wystawianie faktur

Outsourcing usług księgowych

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe