Informacja o cenach transferowych za 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Informacja o cenach transferowych za 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

21.09.2022
Informacja o cenach transferowych za 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
Wkrótce upływa termin na złożenie informacji o cenach transferowych sporządzanej za rok 2021 przez podmioty, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Na przygotowanie dokumentacji grupowej Master File firmy mają nieco więcej czasu.

Zbliżają się ustawowe terminy dotyczące sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2021 oraz złożenia wymaganych formularzy raportujących do właściwego organu skarbowego.

Przepisy dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych, nakładają na firmy obowiązek sporządzenia lub aktualizacji informacji do końca 9 miesiąca po zakończeniu dokumentowanego roku podatkowego. Termin ten został jednak przedłużony o 3 miesiące.

Terminy na przygotowanie i złożenie informacji o cenach transferowych za rok 2021:

  • 31 grudnia 2022 roku – termin na przygotowanie dokumentacji oraz złożenie oświadczenia o cenach transferowych wraz z formularzem TPR-C dla podmiotów, u których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym,
  • Koniec marca 2023 r. - termin na przygotowanie dokumentacji grupowej, czyli tzw. Master File.

Informacja o cenach transferowych (TPR) zawiera szereg danych, w tym wskazuje organ skarbowy, do którego jest składana, informuje o celu złożenia dokumentacji a także określa okres (rok) za jaki dana informacja została sporządzona.

Ceny transferowe – kto musi raportować?

Obwiązek sporządzania i składania informacji o cenach transferowych spoczywa na podmiotach powiązanych, czyli m.in. na podmiotach, z których jeden wywiera znaczący wpływ na inny, spółkach kapitałowych wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz na zagranicznych zakładach będących częścią grupy.

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych to więc obowiązek podatników dokonujących rozliczeń i transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych, w sytuacji, gdy zostaną przekroczone progi dokumentacyjne wskazane w przepisach ustaw podatkowych.

Dotrzymanie terminów dotyczących raportowania informacji o cenach transferowych TPR jest bardzo ważne. Kary i sankcje za niedopełnienie tegoż obowiązku mogą być dotkliwe, a odpowiedzialność karna skarbowa związana z TPR spoczywa zarówno na spółce jako podatniku i na osobach odpowiedzialnych za dopełnienie obowiązków prze tę spółkę. Złożenie dokumentacji cen transferowych po terminie może kosztować podatnika nawet ponad 9 milionów złotych.

Dokumentacja cen transferowych - jak możemy pomóc?

W ramach świadczenia profesjonalnych usług dla biznesu oferujemy klientom wsparcie w zakresie:

  • Identyfikacji transakcji podlegających dokumentowaniu
  • Przygotowania dokumentacji podstawowej oraz grupowej
  • Sporządzenia analizy benchmarkingowej lub opisu zgodności
  • Przygotowania raportu TPR-C

Zapytaj o ofertę: Ceny transferowe

Ceny transferowe

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe