Projekt przepisów - od września kolejne podatki na mikrorachunku

Projekt przepisów - od września kolejne podatki na mikrorachunku

01.09.2022
Projekt przepisów - od września kolejne podatki na mikrorachunku
Jest nowy projekt Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym kolejne rodzaje podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych od września 2022 r. powędrują bezpośrednio na tzw. mikrorachunek podatkowy. Jakie zmiany w wykazie płatności przewiduje ustawodawca?

10 sierpnia 2022 na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Nowe przepisy mają ułatwić podmiotom, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorcom i małym oraz średnim firmom, dokonującym wpłat na mikrorachunek podatkowy wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

Mikrorachunek podatkowy – jakie nowe podatki?

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2021 r. Nowy wykaz płatności stanowiący załącznik do projektowanych przepisów rozszerza zakres płatności realizowanych na mikrorachunek podatkowy o:

1. Nowe płatności, które nie są ujęte w obecnym rozporządzeniu, a dla których zostały spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego:

  • grupa płatności w ramach podatku od wydobycia niektórych kopalin (formularze: KOP-MS, P-KOP/MS, KOP-RG i P-KOP/RG),
  • opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym (tytuł płatności: WRO).

Ponadto, przeprowadzona zostanie aktualizacja opisów dla następujących symboli formularza/tytułu płatności:

  • CIT-8E – stosownie do treści formularza CIT-8E w wersji nr 2 obowiązującej za rok 2022;
  • ALK-1 – zmiana opisu polegająca na wyszczególnieniu opłat dotyczących napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml pozwoli uniknąć wątpliwości, że ich wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego;
  • CUK-1 - zmiana opisu dotyczącego symbolu formularza/tytułu płatności
    CUK-1 w sposób jednoznaczny wskaże, że wpłaty z tytułu opłaty od środków spożywczych mogą być powiązane nie tylko ze składaną Informacją, ale również wydawanymi w sprawie opłaty decyzjami. Ponadto wyszczególnienie opłaty dodatkowej pozwoli uniknąć wątpliwości, że również jest ona dokonywana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Nowe rozporządzenie – od kiedy?

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie we wrześniu 2022 r., z wyjątkiem części dotyczącej wpłat podatku od wydobycia niektórych kopalin, która ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe