Case study: Analiza procesów biznesowych

Case study: Analiza procesów biznesowych

Klient: Wiodący dostawca rozwiązań dla energetyki, ciepłownictwa oraz sektora ropy i gazu w Polsce. Start współpracy: 2023
Case study: Analiza procesów biznesowych

Zakres usług:

 • Opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego oraz zarządzania przez cele & KPI.
 • Opracowanie wymagań funkcjonalnych dla systemu zarządzania przez cele
 • Przygotowanie rekomendacji dotyczących optymalizacji procesów księgowych i rachunkowości zarządczej oraz kluczowych elementów informacji zarządczej.
 • Zamodelowanie procesów biznesowych w obszarze zarządzania przez cele oraz kontrolingu

Korzyści dla klienta

Wzrost efektywności procesów

 • Wyższa efektywność realizacji celów organizacji
 • Poprawa efektywności funkcjonujących procesów
 • Wzrost efektywności pracy (wskaźniki HC ROI i HCR), w szczególności przy realizacji projektów
 • Koncentracja pracowników na strategicznych celach organizacji
 • Właściwie dobrane wskaźniki korelujące z celami biznesowymi
 • Efektywne wykorzystanie czasu pracy
 • Obniżenie kosztów związanych z obiegiem dokumentów
 • Obniżenie innych kosztów operacyjnych i optymalna automatyzacja czynności

Wzrost motywacji zespołu

 • Wzrost zaangażowania i motywacji pracowników
 • Poprawa poziomu odpowiedzialności
 • Nagradzanie pożądanych efektów pracy – budowa kultury organizacji zorientowanej na wyniki i fachową wiedzę
 • Szczelny finansowo system motywacyjny

Optymalizacja w obszarze informacji zarządczej

 • Dostarczenie informacji zarządczej dotyczącej realizowanych projektów oraz portfolio projektów dotyczącej budżetu, terminów, zasobów, płynności oraz ryzyk
 • Bardziej kompletna wiedza o płynności finansowej firmy
 • Łatwość pozyskiwania informacji o zarządzaniu zasobami osobowymi finansowymi oraz materiałowymi
 • Skrócenie czasu przygotowania raportów i analiz
 • Wiarygodność i spójność informacji zarządczej (1 źródło pozyskiwania informacji)
 • Zmiana proporcji pomiędzy czasem poświęconym na kompletowanie danych a czasem analizy raportów i wyciągania wniosków

Optymalizacja procesów biznesowych

Konsulting

Nasz ekspert

Jacek Włodarczyk
Jacek Włodarczyk
Senior Manager
Crowe