#HRczwartek: Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE

Webinar
#HRczwartek: Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE

#HRczwartek: Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE

Polska: Online
Data rozpoczęcia:

2021-10-21 11:00

Data zakończenia:

2021-10-21 11:45

#HRczwartek: Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE
Liczba obcokrajowców pracujących w Polsce wciąż rośnie. Zdecydowaną większość osób zatrudnianych przez polskich pracodawców stanowią obywatele państw spoza Unii Europejskiej. Jakie formalności należy spełnić aby przyjąć takie osoby do pracy? 

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców wymaga spełnienia szeregu formalności, ale w określonych przypadkach może być realizowana także w formie uproszczonej. Zapraszamy do pobrania nagrania z bezpłatnego webinaru, podczas którego ekspertki TGC Corporate Lawyers opowiedziały o rodzajach zezwoleń na pracę i na pobyt dla obcokrajowców spoza UE oraz poruszyły kwestię obowiązków pracodawców już po rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca.

Agenda webinaru

  • Uzyskanie zezwolenia na pracę – rodzaje zezwoleń,
  • Szybka ścieżka – uzyskanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy,
  • Uzyskanie karty pobytu – najczęściej występujące rodzaje zezwoleń na pobyt, w tym uzyskanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę dla pracownika,
  • Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego obcokrajowca.

Prelegenci

Webinar był prowadzony w języku polskim. Nagranie z webinaru można pobrać bezpłatnie po rejestracji:

 

OBEJRZYJ NAGRANIE

 

Zobacz także

Zapraszamy na spotkanie z cyklu #HRczwartek, podczas którego omówimy najczęściej powtarzające się błędy w umowach o pracę i przyznawaniu benefitów.
Jednym z obowiązków, które mają wejść w życie w ramach Polskiego Ładu, jest objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu i prokurentów.
Praca zdalna jest coraz powszechniej wykorzystywana przez firmy. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy i pracowniku przy wdrożeniu home office?
W życie nowelizacja ustawy wprowadzająca zmiany w odliczeniach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług.
Zapraszamy na spotkanie z cyklu #HRczwartek, podczas którego omówimy najczęściej powtarzające się błędy w umowach o pracę i przyznawaniu benefitów.
Jednym z obowiązków, które mają wejść w życie w ramach Polskiego Ładu, jest objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu i prokurentów.
Praca zdalna jest coraz powszechniej wykorzystywana przez firmy. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy i pracowniku przy wdrożeniu home office?
W życie nowelizacja ustawy wprowadzająca zmiany w odliczeniach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług.