VAT, nowelizacja, Crowe

Zmiany w ustawie o VAT dotyczące WNT i importu usług

Adam Sękowski, Tax Manager, Crowe
2021-09-27
VAT, nowelizacja, Crowe
7 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca, m.in. zmiany dotyczące momentu odliczenia podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług. Jest to konsekwencja wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19.

Na podstawie przepisów obowiązujących od 2017 r. spóźnienie w zadeklarowaniu niektórych transakcji o ponad trzy miesiące skutkowało koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę. Dotyczyło to w szczególności WNT oraz importu usług. Podatek należny był wykazywany wstecznie, w miesiącu powstania obowiązku podatkowego, a podatek naliczony na bieżąco. Podatnicy musieli płacić odsetki również wówczas, gdy opóźnienie było wynikiem opieszałości kontrahenta, który przesyłał fakturę polskiemu nabywcy z dużym opóźnieniem.

W wyroku z 18 marca 2021 r. TSUE stwierdził, że przepisy nakazujące wykazanie VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych są niezgodnie z prawem unijnym. W ocenie Trybunału, „stosowanie przepisów krajowych nie może uniemożliwiać w sposób automatyczny i z powodu naruszenia wymogu formalnego wykonania prawa do odliczenia VAT należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego w tym samym okresie co rozliczenie tej samej kwoty VAT bez uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności, a w szczególności dobrej wiary podatnika”.

WNT i import usług – brak odsetek za zwłokę

Nowelizacja ustawy o VAT ma na celu dostosowanie polskich przepisów do wyroku TSUE. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, możliwe jest ujęcie podatku należnego i naliczonego w tym samym okresie pod warunkiem uwzględnienia podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której należało rozliczyć ten podatek. Co najważniejsze, opóźnienie w zadeklarowaniu transakcji nie skutkuje już koniecznością wykazania VAT należnego i naliczonego w różnych miesiącach. Dzięki wprowadzonym zmianom podatnicy unikną nie tylko konieczności zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, ale również dodatkowych obciążeń administracyjnych związanych z korektami deklaracji.

Należy podkreślić, że niezależnie od powyższej nowelizacji, podatnicy mają prawo domagać się zwrotu odsetek zapłaconych na podstawie przepisów obowiązujących od 2017 r.

Jak możemy pomóc?

Zespół Doradztwa Podatkowego Crowe wspiera firmy w odzyskiwaniu środków wpłaconych na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z odsetkami. Dotychczas dla naszych klientów z tego tytułu odzyskaliśmy prawie 2 miliony złotych.

Dowiedz się więcej: Crowe pomaga w odzyskaniu odsetek od WNT, importu usług i usług budowlanych

W przypadku zainteresowania wsparciem w procesie odzyskania odsetek zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Skontaktuj się z ekspertem

Adam Sękowski
Adam  Sękowski
Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe