Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

về Kiểm toán Độc lập

(Xin click vào từng câu hỏi bên dưới để xem nội dung chi tiết)
B. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
  1. Khi lựa chọn/thay đổi công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập, doanh nghiệp cần lưu ý điều gì?

  2. Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập có thể bị phạt vì những vi phạm nào và mức phạt như thế nào?

  3. Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập có những quyền và trách nhiệm như thế nào?

  4. Doanh nghiệp có thể trích dẫn những số liệu của BCTC đã được kiểm toán để trình bày ở các tài liệu khác cho mục đích công bố rộng rãi?

  5. Doanh nghiệp nên xử lý như thế nào khi kiểm toán yêu cầu cung cấp tài liệu có tính bảo mật cao?

  6. Công ty tôi năm nay thay đổi công ty kiểm toán, và kiểm toán viên năm nay lại yêu cầu tôi cung cấp những số liệu và tài liệu kế toán của những năm trước mà đã được công ty khác kiểm toán rồi, tại sao lại như vậy?

  7. Gửi thư xác nhận: Doanh nghiệp hay Công ty kiểm toán thực hiện?

  8. Tôi thấy có công ty kiểm toán tập trung kiểm tra chứng từ chi tiết rất nhiều, nhưng cũng có công ty lại kiểm tra vào chứng từ rất ít và chủ yếu chỉ tìm hiểu về quy trình kế toán, thủ tục kiểm soát, môi trường kiểm soát nội bộ, văn hóa công ty.... vậy cách làm nào mới đúng?

  9. Tại sao công ty tôi sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập hàng năm mà khi cơ quan thuế vào kiểm tra vẫn phát hiện nhiều sai sót về số liệu thuế của các năm trước, do đó phải đóng thêm nhiều tiền thuế của các năm trước và phát sinh thêm các khoản tiền phạt?
Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp dịch vụ liên quan đến Kiểm toán độc lập được thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp, hãy tìm hiểu chi tiết