Crowe Vietnam - Industries

Ngành Kinh Tế

Tại Crowe Vietnam, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng thuộc những ngành kinh tế sau: Sản xuất, Thương mại truyền thống, Thương mại điện tử, Chế biến thực phẩm, Xây dựng và Phát triển bất động sản, Sản xuất phần mềm, Viễn thông, Chăm sóc sức khỏe - Bệnh viện, Khách sạn, các ngành dịch vụ khác.

Bên cạnh đó, các thành viên trong mạng lưới toàn cầu của chúng tôi có nhiều đội ngũ chuyên gia ở nhiều ngành kinh tế khác mà chúng tôi có thể huy động để phục vụ cho các khách hàng ở Việt Nam. Tìm hiểu thêm ở đây

Liên hệ

Quý khách cần hỗ trợ liên quan đến ngành kinh tế của mình? Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi