Gửi thư xác nhận: Doanh nghiệp hay Công ty kiểm toán thực hiện? 

08/01/2021
Gửi thư xác nhận: Doanh nghiệp hay Công ty kiểm toán thực hiện?

Việc xử lý theo cách nào sẽ tùy thuộc vào đánh giá rủi ro của kiểm toán viên như sau:

  • Nếu kiểm toán viên đánh giá rủi ro liên quan là ở mức cao thì việc gửi thư xác nhận cần phải do chính công ty kiểm toán thực hiện để bảo đảm bằng chứng kiểm toán có độ tin cậy cao nhất. Tuy nhiên, cách thức này sẽ có thể làm tiêu hao nhiều công sức, thời gian, và chi phí hơn cho công ty kiểm toán và doanh nghiệp vì thủ tục xử lý sẽ phức tạp hơn để bảo đảm nhận được đủ thư phản hồi.
  • Nếu kiểm toán viên đánh giá rủi ro liên quan không phải ở mức cao thì kiểm toán viên có thể yêu cầu doanh nghiệp gửi đi. Tuy nhiên, kiểm toán viên phải có các thủ tục kiểm soát đối với toàn bộ quy trình thực hiện để bảo đảm toàn bộ thư được gửi đi theo đúng hướng dẫn của kiểm toán viên, nội dung thư xác nhận là phù hợp, thư trả lời gửi về phải gửi trực tiếp cho kiểm toán viên. Cách thức này sẽ giảm bớt được công sức, thời gian, và chi phí cho công ty kiểm toán và doanh nghiệp nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ thủ tục này có thể bị can thiệp trái phép bởi những người trong doanh nghiệp để nhằm che dấu hành vi gian lận (nếu có).