Crowe International

Crowe Global

Thuộc top 10 bảng xếp hạng các công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, Crowe Global có hơn 200 công ty chi nhánh kế toán và tư vấn độc lập tại hơn 130 quốc gia.
Crowe Horwath International

Trong gần 100 năm, Crowe đã giúp các khách hàng xuyên quốc gia đề ra các quyết định đúng đắn.

Các chuyên gia của Crowe đã làm việc với các chính phủ, cơ quan quốc gia và các ban ngành nhằm định hình tương lai của ngành trên toàn thế giơí. Kiến thức vượt trội về kinh doanh, luật pháp địa phương và phong tục của Crowe giúp mang đến giá trị lâu dài cho các khách hàng đang thực hiện các dự án đa quốc gia.

Crowe cung cấp dịch vụ toàn cầu trên quy mô cá nhân. Các chi nhánh của Crowe sẽ tập trung vào tương lai và kinh nghiệm khách hàng, làm việc với các khách hàng để xây dựng những điều mang tính giá trị, trọng yếu và bền vững.

Với Crowe, những chuyên gia của chúng tôi đều chia sẻ cùng một cam kết, nhằm mang lại dịch vụ xuất sắc nhất.

croweglobal
Crowe is a network that distinguishes itself in the market by bringing smart decisions that deliver lasting value to clients, talent, and the communities where we live and work.
croweglobal
David Mellor
Chief Executive Officer
Crowe Global