thuế

Dịch vụ Thuế

Quý vị mong muốn một gói dịch vụ toàn diện cho vấn đề tuân thủ thuế
Lý do lựa chọn Chúng tôi

Lý do lựa chọn Chúng tôi

 • Đội ngũ chuyên nghiệp: các chuyên gia thuế dày dạn kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng của chúng tôi sẽ giúp nhanh chóng xác định các vấn đề của Quý vị cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp
 • Mức phí hợp lý: chúng tôi luôn luôn lắng nghe những yêu cầu về mức phí dịch vụ của khách hàng và cam kết cùng với khách hàng kiểm soát chi phí hợp lý
 • Quy trình hiệu quả: chúng tôi đơn giản hóa mọi vấn đề phức tạp và luôn cải tiến quy trình theo hướng hiệu quả nhất
 • Giá trị gia tăng: bên cạnh những giá trị cốt lõi, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, thông qua các hoạt động ví dụ như tư vấn thường xuyên những vấn đề Quý vị đang quan tâm, cung cấp miễn phí những cập nhật về quy định hiện hành dưới hình thức bản tin điện tử và hội thảo
 • Mạng lưới quốc tế: đối với những giao dịch quốc tế, Quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng vào mạng lưới toàn cầu của chúng tôi
 • Bảo mật: chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề bảo mật, do đó chúng tôi xây dựng một hệ thống chặt chẽ nhằm giữ vững cam kết của chúng tôi

Hỗ trợ tuân thủ thuế

 • Đăng ký mã số thuế và những đăng ký liên quan
 • Điều chỉnh, đăng ký, thông báo sử dụng hóa đơn VAT
 • Kê khai thuế hàng tháng/hàng quý đối với thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Đăng ký, kê khai và quyết toán thuế nhà thầu ("Khấu trừ thuế")
 • Hỗ trợ hoàn thuế/ cấn trừ thuế

Soát xét thuế

 • Soát xét trước cuộc thanh tra thuế
 • Soát xét Thuế thường xuyên/ hàng quý
 • Kiểm tra đánh giá các rủi ro về thuế hoặc soát xét thủ tục thỏa thuận trước
 • Đại diện cho Công ty tại cuộc thanh tra thuế hoặc hỗ trợ giải quyết những vấn đề được đưa ra bởi cơ quan thuế sở tại
 • Soát xét biên bản thanh tra thuế để tư vấn các biện pháp khắc phục

Tư vấn Thuế

 • Tư vấn thuế thường xuyên
 • Lập kế hoạch thuế và cơ cấu nghĩa vụ thuế cho các giao dịch và hoạt động đầu tư
 • Tư vấn về ưu đãi và miễn giảm thuế
 • Đăng ký miễn trừ thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 • Soát xét tài liệu hợp đồng để giảm thiểu rủi ro về thuế

Hỏi đáp Chính sách Thuế và Khiếu nại về Thuế

 • Hỗ trợ hỏi đáp chính sách về Thuế (ưu đãi thuế hoặc xử lý những loại thuế đặc biệt)
 • Hỗ trợ khiếu nại về thuế đối với quyết định của cơ quan thuế về thu thuế hoặc tiền phạt
Chuyển Giá
 • Lập hồ sơ chuyển giá hoàn thiện
 • Soát xét và phân tích rủi ro và cơ hội chuyển giá
 • Đưa ra các tiêu chí đánh giá chuyển giá
 • Bảo vệ hồ sơ trước thanh tra chuyển giá