Nhân sự tiền lương

Quý vị muốn bảo mật chặt chẽ thông tin liên quan đến thu nhập của nhân viên
Lý do lựa chọn Chúng tôi
 • Đội ngũ chuyên nghiệp: các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng của chúng tôi sẽ giúp nhanh chóng xác định các vấn đề của Quý vị cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp
 • Mức phí hợp lý: chúng tôi luôn luôn lắng nghe những yêu cầu về mức phí dịch vụ của khách hàng và cam kết cùng với khách hàng kiểm soát chi phí hợp lý
 • Quy trình hiệu quả: chúng tôi đơn giản hóa mọi vấn đề phức tạp và luôn cải tiến quy trình theo hướng hiệu quả nhất
 • Giá trị gia tăng: bên cạnh những giá trị cốt lõi, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, thông qua các hoạt động ví dụ như tư vấn thường xuyên những vấn đề Quý vị đang quan tâm, cung cấp miễn phí những cập nhật về quy định hiện hành dưới hình thức bản tin điện tử và hội thảo
 • Mạng lưới quốc tế: việc trở thành thành viên chính thức của một tổ chức uy tín như Crowe Global cho phép Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ toàn cầu cả về chuyên môn lẫn nguồn lực
 • Bảo mật: chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề bảo mật, do đó chúng tôi xây dựng một hệ thống chặt chẽ nhằm giữ vững cam kết của chúng tôi

Dịch vụ hàng tháng

 • Tính lương hàng tháng/ hàng quý (bao gồm tính Thuế TNCN và các loại Bảo hiểm bắt buộc)
 • Thực hiện chi trả lương cho nhân viên và các cơ quan chức năng
 • Chuẩn bị bảng lương nhân viên
 • Kê khai thuế TNCN theo tháng/ theo quý

Các dịch vụ liên quan khác

 • Các dịch vụ thuế TNCN liên quan tới đăng ký Mã số thuế cá nhân, đăng ký người phụ thuộc
 • Các dịch vụ Bảo hiểm bắt buộc liên quan tới đăng ký sổ BHXH/ thẻ BHYT, trợ cấp thai sản/ trợ cấp nghỉ ốm
 • Đăng ký Visa, Thẻ cư trú và Giấy phép lao động
 • Hỗ trợ các thủ tục liên quan tới nhân viên tăng mới hoặc nghỉ việc
 • Tư vấn về Luật lao động Việt Nam
Nhân Sự Tiền Lương

Dịch vụ hàng năm

 • Quyết toán thuế TNCN
 • Chuẩn bị báo cáo để nộp cho các cơ quan liên quan