chuyen gia

DỊCH VỤ CHUYỂN GIÁ

Quý khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ giúp hỗ trợ xử lý các yêu cầu liên quan đến các quy định về chuyển giá?

Với các quy định về chuyển giá ngày càng trở nên chặt chẽ như hiện nay, nhiều doanh nghiệp có thể đang băn khoăn những câu hỏi sau:

 • Làm thế nào để tuân thủ tốt các quy định về chuyển giá phức tạp trong khi không có đủ kiến thức chuyên môn và các nguồn lực phù hợp?
 • Chiến lược giá nào là tốt nhất đối với các giao dịch với các bên liên kết?
 • Làm thể nào để chuẩn bị tốt nhất cho đợt thanh tra thuế sắp tới, và hạn chế những rủi ro không đáng có? Có nên thực hiện việc soát xét thuế trước khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra chuyển giá?
 • Làm thế nào để xử lý hiệu quả những tranh chấp với các cơ quan thuế chủ quản về vấn đề chuyển giá?

Nếu Quý khách hàng đang có những lo lắng như trên, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp.

  

Hãy cùng tìm hiểu thêm về Chuyển giá qua những câu hỏi và trả lời ở dưới đây (Nhấn “+” để mở rộng và đọc câu trả lời):

Công ty cần tuân thủ những gì liên quan đến Chuyển giá?

Các quy định về chuyển giá khá tương đồng trên toàn thế giới. Đồng thời mỗi quốc gia lại có những vấn đề được ưu tiên khác nhau. Nhìn chung quy định về xác định giá trong giao dịch liên kết yêu cầu công ty thực hiện một số nghĩa vụ nhất định nếu có phát sinh các giao dịch liên kết (đôi khi một số ngưỡng giá trị sẽ được đưa ra):

1. Công ty cần chứng minh rằng các điều khoản và điều kiện của các giao dịch liên kết là tương đồng với các điều khoản, điều kiện mà công ty sẽ đồng ý thực hiện trong các giao dịch tương đồng với các bên độc lập trên thị trường tự do (được coi là các “giao dịch độc lập”).

2. Công ty cần lưu trữ các chứng từ liên quan với nội dung về:

 • Chính sách giá trong giao dịch liên kết được xác lập như thế nào?
 • Chính sách giá có tuân thủ với nguyên tắc giao dịch độc lập hay không.

3. Công ty cần nộp tờ khai quyết toán thuế (thu nhập doanh nghiệp) hàng năm dựa trên cơ sở các giao dịch liên kết đã được thực hiện theo nguyên tắc giao dịch độc lập.

Các nghĩa vụ này tưởng chừng đơn giản, nhưng trong thực tế, người nộp thuế thường phải tốn khá nhiều thời gian và nguồn lực để đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ này. Ví dụ tài liệu phân tích giao dịch liên kết dùng để tuân thủ nghĩa vụ thứ 2 nêu trên có thể có nội dung trên 100 trang!

Làm thế nào để các công ty đáp ứng được tốt các quy định về chuyển giá?

Trước hết các công ty cần tập trung trả lời câu hỏi: Chúng ta đang làm gì?

Bước đầu tiên: là làm rõ giao dịch liên kết mà công ty và các bên liên kết đang thực hiện là giao dịch gì. Điều này không chỉ bao gồm làm rõ về các giao dịch “có thể nhìn thấy” ví dụ như cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Mà còn cần bao gồm cả các giao dịch “không thể nhìn thấy” như bảo lãnh của tập đoàn cho các khoản vay với ngân hàng độc lập.

Bước tiếp theo: cần xác định xem các điều khoản và điều kiện áp dụng trong giao dịch liên kết có được thực hiện theo nguyên tắc giao dịch độc lập hay không và những so sánh này có thể lượng hóa được hay không.

Trong nhiều trường hợp, các điều kiện áp dụng trong giao dịch liên kết cũng được áp dụng trong các giao dịch độc lập (ví dụ: công ty cùng bán một loại sản phẩm cho bên liên kết và bên độc lập với cùng một mức giá). Trong trường hợp này, bản thân các giao dịch liên kết và độc lập của công ty có thể được sử dụng làm bằng chứng, chứng minh bản chất giao dịch độc lập của các giao dịch liên kết.

Bước cuối cùng: cần làm là đánh giá xem có cần chuẩn bị Hồ sơ Chuyển giá hay không. Điều này sẽ phụ thuộc vào đánh giá của bước 1 và 2 trên đây, nhưng cũng cần tính đến các yêu cầu tuân thủ tại từng quốc gia. Ví dụ, tại Việt Nam, doanh nghiệp sẽ được miễn việc chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết nếu doanh thu trong năm dưới 50 tỷ VNĐ (khoảng 2,2 triệu USD) và tổng giá trị của giao dịch liên kết trong năm dưới 30 tỷ VNĐ (khoảng 1,3 triệu USD).

Các phương pháp Chuyển giá là gì?

Các phương pháp chuyển giá là các công cụ phân tích được đưa ra để đánh giá bản chất giao dịch độc lập trong chính sách giá áp dụng trong các giao dịch liên kết. Các công ty đa quốc gia sử dụng các phương pháp này cho mục đích lập kế hoạch. Cơ quan thuế sử dụng các phương pháp này để đánh giá bản chất giá thị trường trong các giao dịch liên kết nhằm xác định mức “lợi nhuận thực tế” – mức lợi nhuận mà mỗi bên sẽ nhận được nếu không có quan hệ liên kết.

“Chuyển giá” là gì?

“Chuyển giá” được hiểu là việc xác định mức giá trong giao dịch giữa các công ty là thành viên của cùng một tập đoàn (còn được gọi là bên có quan hệ liên kết hay bên liên kết);

Dựa trên định nghĩa thường được dùng của OECD, các bên được coi là bên liên kết nếu:

(a) Một doanh nghiệp tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình điều hành, kiểm soát hoặc sở hữu vốn của một doanh nghiệp khác hoặc

(b) hai doanh nghiệp cùng chịu sự kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình điều hành, kiểm soát hoặc sở hữu vốn bởi một hoặc nhiều đối tượng.

Giao dịch giữa các bên liên kết cần tuân thủ nguyên tắc giao dịch độc lập, nguyên tắc này được coi là tâm điểm của nghiên cứu về giá chuyển nhượng trong giao dịch liên kết. Theo đó, mức giá áp dụng trong các giao dịch giữa các bên liên kết trong cùng tập đoàn phải tương đương với mức giá áp dụng bởi các công ty độc lập trong cùng điều kiện kinh tế tương đồng. Nếu không, lợi nhuận sẽ không được ghi nhận một cách hợp lý tại các vùng lãnh thổ của các bên liên quan trong giao dịch liên kết.

“Chuyển giá” bao gồm một hệ thống pháp luật và các thông lệ được sử dụng bởi các quốc gia nhằm đảm bảo hàng hóa, dịch vụ, tài sản vô hình và nguồn lực được chuyển giao hoặc chia sẻ giữa các bên liên kết được định giá một cách phù hợp dựa trên điều kiện thị trường. Điều này hết sức quan trọng vì “chuyển giá” có thể được sử dụng để tăng lợi nhuận tại các vùng lãnh thổ có thuế suất thấp và giảm lợi nhuận tại các vùng có thuế suất cao – thường được gọi là hoạt động “Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận” (base erosion and profit shifting)

“Chuyển giá” và… "giao dịch độc lập"?

Để giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyển giá, Tổ chức OECD đã phát hành hướng dẫn gồm các khuyến nghị cho đối tượng là các công ty đa quốc gia và cơ quan thuế; Hướng dẫn quốc tế của OECD dựa trên nguyên tắc giao dịch độc lập – độ dài cánh tay (arm’s length). Mối liên hệ giữa chiều dài cánh tay và yêu cầu đối với giá chuyển nhượng trong giao dịch giữa các bên liên kết phải tương đương với giá thị trường trong các giao dịch tương tự là gì?

Mối liên hệ này khá đơn giản – khi hai người thân thiết (các bên liên kết) gặp nhau họ thường ôm hôn thân thiết. Học thuyết về xác định giá trong giao dịch liên kết yêu cầu hai cá nhân này phải hành xử như khi họ không biết nhau (bên độc lập) và khi thực hiện giao dịch chỉ bắt tay và đứng… cách xa nhau một độ dài cánh tay.

Mục đích của các quy định về Chuyển giá?

Quy định về thuế tại các quốc gia tồn tại nhiều khác biệt. Nếu không được kiểm soát sẽ dẫn tới việc chuyển lợi nhuận từ các quốc gia có thuế suất cao tới các quốc gia có thuế suất thấp (hơn).

Mặc dù không phổ biến, nhưng cũng có trường hợp các chính sách giá dẫn tới việc các tập đoàn kê khai quá ít lợi nhuận ở các quốc gia có thuế suất cao và quá nhiều lợi nhuận ở quốc gia có thuế suất thấp.

Mục đích chính của các quy định về chuyển giá là nhằm ngăn chặn cả hai tình huống này và đảm bảo mức lợi nhuận chịu thuế ở nơi giá trị được thực sự tạo ra.

Cơ quan thuế có thể thực hiện các chế tài gì liên quan đến vi phạm về chuyển giá?
Điều gì sẽ xảy ra nếu các điều khoản và điều kiện của một giao dịch liên kết cụ thể không phù hợp với nguyên tắc giao dịch độc lập? Trong trường hợp này, cơ quan thuế có thể thực hiện điều chỉnh phần lợi nhuận ghi nhận bởi các bên tham gia trong giao dịch. Mặt khác, cơ quan thuế cũng có thể áp dụng các mức phạt nếu có chứng cứ thể hiện việc vi phạm pháp luật trong giao dịch được soát xét.
Doanh nghiệp có cần lưu tâm tới các quy định về chuyển giá không?

Gần đây, vấn đề chuyển giá đã thu hút sự chú ý của toàn cầu. Dưới ảnh hưởng của các diễn biến quốc tế, như sức ép chính trị tại các diễn đàn G20/G8 và OECD, các Hướng dẫn về Chuyển giá đã trở nên chặt chẽ và phức tạp hơn. Để hiểu rõ hơn về các diễn biến này, vui lòng tìm hiểu các bài viết về BEPS.

Các chính phủ coi việc chuyển lợi nhuận không đúng với thực tế là một vấn đề quan trọng và đang đưa ra những giải pháp quyết liệt. Nếu không tuân thủ theo các quy định này, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những rủi ro lớn. Cần lưu ý rằng các quy định này áp dụng ngay cả khi các doanh nghiệp không cố tình chuyển giá để trốn thuế.

Các tranh chấp giữa người nộp thuế và cơ quan thuế thường trải dài trong nhiều năm tài chính và theo đó có thể ảnh hưởng trọng yếu tới kết quả tài chính của công ty.

Ví dụ có thể kể tới trường hợp của công ty dược phẩm hàng đầu AstraZeneca và cơ quan thuế Vương quốc Anh (HRMC) và IRD. Vụ tranh chấp này liên quan đến vấn đề về chuyển giá trong giai đoạn 13 năm. Cuối cùng AstraZeneca đã phải trả 1,1 tỷ USD để dàn xếp vụ việc. (Thông tin thêm trên Reuters).

Rõ ràng, không phải tất cả các doanh nghiệp đều có rủi ro với mức độ lớn như vậy. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế, thì các tranh chấp liên quan đến giao dịch liên kết cũng có thể trở nên rất tốn kém!

BEPS là gì?

BEPS thường được hiểu theo hai cách. Trước hết là theo nghĩa đen:

BEPS là gì – Ý nghĩa ban đầu

BEPS là viết tắt của 4 từ trong tiếng anh. BEPS tương ứng với Base Erosion and Profit Shifting – Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận. Cụm từ này đề cập tới hai hoạt động phổ biến của các tập đoàn đa quốc gia để giảm thiểu chi phí thuế mà họ phải nộp (chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp).

 • “Base Erosion” – Xói mòn cơ sở thuế bao gồm các hoạt động nhằm giảm thiểu cơ sở tính thuế. Ví dụ như khấu trừ các khoản thanh toán chi phí lãi vay lớn để giảm lợi nhuận chịu thuế.
 • “Profit shifting” - Chuyển lợi nhuận là các hoạt động chuyển lợi nhuận chịu thuế từ các nước có thuế suất cao sang các nước có thuế suất thấp. Ví dụ như việc chuyển quyền sở hữu các tài sản trí tuệ và thu nhập từ các hoạt động này từ Hoa Kỳ (nơi có thuế suất cao) sang Bermuda (nơi có thuế suất thấp).

Các tổ chức quốc tế như OECD coi Xói mòn cơ sở thuế và Chuyển lợi nhuận là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Điều này dẫn tới ý nghĩa thứ hai của BEPS.

BEPS là gì? Ý nghĩa khái niệm

Tại thời điểm thông tin về các tập đoàn Stabucks, Google, Yahoo và Amazone thực tế đóng rất ít thuế tại Anh, các thông tin này không chỉ dẫn tới các chỉ trích từ phía công chúng.

Nó đã thúc đẩy các tổ chức quốc tế phải “làm điều gì đó” về vấn đề Xói mòn cơ sở thuế và Chuyển lợi nhuận. Mục tiêu của các tổ chức này là khiến các tập đoàn phải đóng thuế “một cách công bằng”.

Kể từ đó, nhiều sáng kiến đáng chú ý đã được đưa ra:

- Đầu tiên OECD đã công bố báo cáo ban đầu về BEPS vào ngày 12 tháng 2 năm 2013. Báo cáo này trình bày chi tiết mức độ xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận và sự phát triển toàn cầu trong lĩnh vực về thuế doanh nghiệp.

- Tiếp theo “Kế hoạch hành động về BEPS” (Action Plan on BEPS) được OECD công bố vào ngày 19 tháng 7 năm 2013. Kế hoạch này nêu ra 15 hành động nhằm khắc phục những “điểm yếu” của hệ thống thuế quốc tế hiện nay. Kế hoạch đã được Bộ trưởng Tài chính của các nước G20 ủng hộ.

- Vào ngày 16 tháng 9 năm 2014, OECD đã xuất bản “bản dự thảo” đầu tiên của Kế hoạch hành động chi tiết. Bao gồm các khuyến nghị ban đầu để giải quyết 7 điểm hành động đầu tiên trong kế hoạch hành động BEPS.

- Tiếp theo các sáng kiến của G20 và OECD, Liên Hợp Quốc cũng đã có các hành động để đương đầu với các vấn đề BEPS bằng cách thành lập Tiểu ban LHQ về BEPS. Mục đích chính của tổ chức này là rà soát và đưa ra các ý kiến về các hành động trên quan điểm của các nước đang phát triển.

- Vào ngày 28 tháng 1 năm 2016, Ủy ban Châu Âu đã đưa ra đề xuất về Chỉ thị của Hội đồng liên quan đến các hoạt động tránh thuế trong Liên minh Châu Âu. Chỉ thị Chống BEPS (Anti-BEPS Directive) được xây dựng dựa trên các khuyến nghị của OECD.

- Ngoài ra, các khuyến nghị và dự thảo vẫn liên tục được đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề trong Kế hoạch hành động.

Nhìn chung, một số sáng kiến đã được đưa vào thực hiện để ngăn chặn tác động từ Xói mòn cơ sở và Chuyển lợi nhuận. Dựa trên những sáng kiến này và hành động được đề xuất, nhiều chính sách mới đã được tạo ra và thực hiện trên toàn thế giới.

Liên quan đến lĩnh vực tư vấn thuế, các sự kiện này được gọi chung là… BEPS!

Điều này giải thích cho việc tại sao một số bài báo có tiêu đề như “Tác động của BEPS đến việc làm” hoặc “Ý nghĩa của BEPS trong thực tế kinh doanh”.

Nhưng cần lưu ý rằng, các bài báo này tập trung vào tác động của các quy định, chính sách về BEPS đối với kinh doanh, chứ KHÔNG phải hoạt động BEPS của các doanh nghiệp đa quốc gia.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development) – OECD là gì?

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development) – OECD là một nhóm gồm 34 quốc gia thành viên, tập trung vào việc thảo luận và phát triển các chính sách kinh tế và xã hội. Thành viên của OECD và các quốc gia dân chủ ủng hộ phát triển nền kinh tế thị trường tự do.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development) – OECD thường được coi là tổ chức nghiên cứu chính sách hay nhóm giám sát. Nhiệm vụ của Tổ chức này bao gồm thúc đẩy phát triển và hợp tác kinh tế, chống đói nghèo và đảm bảo tác động môi trường của tăng trưởng và phát triển xã hội luôn được xem xét. Trong những năm qua, OECD đã giải quyết một loạt các vấn đề, bao gồm nâng cao mức sống ở các nước thành viên, góp phần mở rộng thương mại thế giới và thúc đẩy ổn định kinh tế

OECD được thành lập vào ngày 14 tháng 12 năm 1960, bởi 18 quốc gia châu Âu cùng với Hoa Kỳ và Canada. Qua thời gian, OECD kết nạp thêm các thành viên từ Nam Mỹ và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiện tại tổ chức có thành viên là hầu hết các nền kinh tế đã phát triển.

OECD xuất bản các báo cáo kinh tế, cơ sở dữ liệu thống kê, phân tích và dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới. Các báo cáo có định hướng toàn cầu, khu vực hoặc quốc gia. Nhóm phân tích và báo cáo về tác động của các vấn đề chính sách xã hội như phân biệt giới tính đối với tăng trưởng kinh tế và đưa ra các khuyến nghị chính sách được thiết kế để nâng cao ý thức về các vấn đề môi trường. Tổ chức này cũng đang tìm kiếm các biện pháp nhằm loại bỏ hối lộ và tội phạm tài chính trên cơ sở toàn thế giới.

Hướng dẫn của OECD về Chuyển giá cho các Tập đoàn Đa quốc gia và Cơ quan thuế?

Hướng dẫn của OECD về chuyển giá cho các Tập đoàn Đa quốc gia và Cơ quan thuế cung cấp các hướng dẫn về việc áp dụng “nguyên tắc giao dịch độc lập” nhận được sự đồng thuận quốc tế về các vấn đề liên quan đến giá chuyển nhượng trong giao dịch liên kết, cụ thể là về việc định giá trong các giao dịch giữa các công ty liên kết cho mục đích tính thuế. Trong một nền kinh tế toàn cầu nơi các doanh nghiệp đa quốc gia (MNEs) đóng vai trò nổi bật, chuyển giá tiếp tục là một vấn đề quan trọng trong hoạt động của các cơ quan thuế cũng như người nộp thuế. Các chính phủ cần đảm bảo rằng lợi nhuận chịu thuế của các Tập đoàn đa quốc gia không bị chuyển một cách phi pháp ra khỏi quốc gia mình và cơ sở thuế được báo cáo bởi các tập đoàn tại từng quốc gia phản ánh hoạt động kinh tế thực tế được thực hiện tại quốc gia đó. Đối với người nộp thuế, điều cần làm là hạn chế rủi ro kinh tế liên quan đến đánh thuế hai lần có thể xảy ra do tranh chấp giữa hai quốc gia về việc xác định mức phí phù hợp với nguyên tắc giao dịch độc lập trong giao dịch liên kết.

chuyen gia

Tại sao chọn chúng tôi?

Đội ngũ chuyên gia thuế chuyên nghiệp: Các chuyên gia thuế của chúng tôi sở hữu kiến thức về thuế chuyên sâu và rất nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề thuế phức tạp, đặc biệt là chuyển giá. Đội ngũ chuyên gia thuế của chúng tôi không chỉ bao gồm các chuyên người Việt Nam mà còn bao gồm các chuyên gia của mạng lưới toàn cầu Crowe Global những người sẽ đóng góp những kinh nghiệm xử lý theo thông lệ quốc tế cho những trường hợp liên quan ở Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng và yên tâm với chất lượng báo cáo, khuyến nghị và giải pháp của đội ngũ chuyên gia thuế của chúng tôi. Ngoài ra, với sự hỗ trợ từ các chuyên gia nước ngoài (VD: Nhật, Hàn), khách hàng có thể yên tâm và thoải mái trong việc trao đổi với chúng tôi về các vấn đề chuyên môn và yêu cầu của mình.

Hiểu biết về kinh doanh và mạng lưới quan hệ ở Việt Nam: Bên cạnh đó, với nhiều năm hoạt động ở Việt Nam, chúng tôi đã tích lũy được những hiểu biết sâu rộng về thủ tục, thông lệ, và môi trường kinh doanh ở Việt Nam, cũng như xây dựng được mạng lưới quan hệ rộng rãi với các cơ quan chính quyền, đối tác, và chuyên gia  mà chúng tôi tin rằng sẽ đóng góp quan trọng trong việc đem lại những giải pháp hữu hiệu và hiệu quả cho khách hàng của chúng tôi.

Cam kết về thời hạn: Chúng tôi hiểu rằng giữ đúng cam kết về thời hạn hoàn thành dịch vụ luôn là một yêu cầu quan trọng của khách hàng đối với dịch vụ này. Vì vậy, chúng tôi luôn theo dõi chặt chẽ tiến độ và giải quyết kịp thời mọi vấn đề phát sinh.

Mức phí hợp lý: Chúng tôi hiểu rằng khách hàng sẽ có những giới hạn ngân sách chi phí vì vậy chúng tôi luôn cố gắng để cùng với khách hàng tìm kiếm các giải pháp tốt nhất cho vấn đề này. Ngoài ra, chúng tôi luôn cố gắng tiết kiệm chi phí cho khách hàng nhiều nhất có thể bằng cách tối ưu hóa quy trình kiểm toán, áp dụng công nghệ, gian tăng khả năng tự động hóa,…

Mạng lưới quốc tế: Trong trường hợp liên quan đến các giao dịch đa quốc gia, chúng tôi có thể sử dụng các nguồn lực của mạng lưới toàn cầu Crowe Global với thành viên ở hơn 130 quốc gia. Các chuyên gia tại các công ty thành viên luôn sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi khi cần thiết.

dich vu chuyen gia

Mô tả dịch vụ

Mục đích và Sản phẩm của Dịch vụ này?

Mục đích chính của dịch vụ này là hỗ trợ khách hàng trong xử lý và tuân thủ các quy định về chuyển giá.

Các dịch vụ và sản phẩm chi tiết của chúng tôi liên quan đến chuyển giá như sau:

 • Tư vấn xây dựng Hồ sơ Chuyển giá: Chúng tôi hỗ trợ khách hàng xây dựng Hồ sơ Chuyển giá, bao gồm Hồ sơ Quốc gia, Hồ sơ Toàn cầu và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Những tài liệu này được yêu cầu chuẩn bị theo quy định về Chuyển giá tại Việt Nam để kịp thời cung cấp cho cơ quan thuế địa phương khi được yêu cầu. Nếu không có sẵn các tài liệu này để nộp hoặc không được trình bày hợp lý và hợp lệ theo các hướng dẫn, cơ quan thuế có thể sẽ tự áp các cách tính và mức phạt theo luật định, do đó doanh nghiệp sẽ chịu các khoản thuế phát sinh thêm và tiền phạt lớn không đáng có.
 • Soát xét thuế (trước khi bị thanh tra thuế - pre-check): Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ soát xét các vấn đề chuyển giá của khách hàng (với phạm vi giới hạn hoặc toàn diện tùy thuộc khách hàng), và cung cấp cho khách hàng một báo cáo soát xét chuyển giá trong đó trình bày các phát hiện về chuyển giá để giúp khách hàng lựa chọn các chính sách giá tốt nhất trong các giao dịch liên kết và/hoặc cải thiện các điểm cần lưu ý trong việc tuân thủ các quy định chuyển giá trước khi cơ quan thuế chính thức vào thanh tra, kiểm tra.
 • Hỗ trợ trao đổi với cơ quan thuế trong quá trình thanh tra chuyển giá: Khi cơ quan thuế Việt Nam tiến hành thanh tra chuyển giá, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng các tư vấn về các quan điểm chuyên môn, phương pháp tiếp cận hợp lý để đối thoại hiệu quả với các cơ quan thuế, từ đó giúp bảo vệ tối đa lợi ích chính đáng của khách hàng, bảo đảm tính tuân thủ, và giảm thiểu tiền thuế và tiền phạt liên quan đến chuyển giá.
Khách hàng của dịch vụ này là những ai? 
Những khách hàng có các giao dịch với các bên kết theo quy định về chuyển giá đều có thể tiềm ẩn các rủi ro chuyển giá mà dịch vụ này có thể hỗ trợ để giảm thiếu rủi ro tối đa.
Quy trình thực hiện Dịch vụ này như thế nào? 

Dịch vụ này được tiến hành với các bước như sau:

 • Họp trao đổi sơ bộ ban đầu: chúng tôi trao đổi và thống nhất với khách hàng về mục tiêu của dịch vụ, lịch trình công việc, cách thức hợp tác, danh sách các tài liệu cần cung cấp, và trách nhiệm của mỗi bên. Bước này có thể được thực hiện qua email và/hoặc họp trực tiếp theo yêu cầu từ phía khách hàng.
 • Triển khai công việc tại văn phòng của Crowe Việt Nam: Chúng tôi sẽ tìm hiểu các thông tin để có được thông tin tổng quan về hoạt động kinh doanh của khách hàng và chuẩn bị danh sách các tài liệu cần khách hàng cung cấp, sau đó xử lý dữ liệu / thông tin do khách hàng cung cấp để thực hiện các bước tiếp theo.
 • Triển khai công việc tại văn phòng khách hàng: chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục liên quan tại văn phòng của Khách hàng khi cần thiết, lịch trình thực hiện sẽ được thông báo trước cho khách hàng. Tùy thuộc vào địa điểm và thời gian thực tế, công việc của chúng tôi có thể bao gồm: (1) thu thập các thông tin và dữ liệu liên quan từ phía khách hàng về Tập đoàn và các giao dịch giao dịch liên kết theo quy định hiện hành; (2) phỏng vấn các nhân sự chủ chốt của Khách hàng; (3) thực hiện các phân tích cần thiết: phân tích ngành, phân tích chức năng và rủi ro, phân tích tài chính, phân tích giao dịch liên kết, phân tích kinh tế, bao gồm việc áp dụng các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết và phân tích so sánh; (4) kiểm tra vào chứng từ và tài liệu liên quan…

Tất cả những thủ tục và báo cáo mà chúng tôi thực hiện đều được căn cứ chặt chẽ vào hướng dẫn của cơ quan thuế, cũng như các thông lệ quốc tế phổ biến để đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả cao nhất.

 • Trao đổi kết quả: chúng tôi trình bày và giải thích chi tiết những phát hiện và giải pháp của chúng tôi với khách hàng. Bước này có thể được thực hiện thông qua email và / hoặc các cuộc họp trực tiếp.
 • Phát hành Báo cáo / Kết quả tư vấn: Bản thảo báo cáo/ kết quả tư vấn sẽ được gửi cho khách hàng xem xét và xác nhận trước khi chính thức phát hành/ gửi đi cho cơ quan thuế.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ trả lời các câu hỏi của Khách hàng, cũng như cung cấp các tài liệu bổ sung liên quan đến kết quả công việc của chúng tôi cho cơ quan thuế (khi được khách hàng yêu cầu).

Dịch vụ này thường được thực hiện trong thời gian như thế nào?

Thời gian thực hiện dịch vụ sẽ phụ thuộc nhiều vào phạm vi công việc, cũng như thời gian phản hồi, hợp tác từ phía khách hàng.

 

Liên hệ 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới.

nam nguyen
Nam Nguyen
Partner
Linh Nguyen
Linh Nguyen
Partner
bao ho
Bao Ho
Director

Trang Pham
Trang Pham
Manager
Khanh Phan
Khanh Phan
Manager
phuong nguyen
Phuong Nguyen
Manager