tầm nhìn của chúng tôi

Tầm nhìn và giá trị của chúng tôi

Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là tạo nên mạng lưới công ty toàn cầu mang thương hiệu chung được nhận diện cấp quốc gia và quốc tế như phần thiết yếu cho nhu cầu kiểm toán, thuế và các dịch vụ tư vấn của khách hàng.

Sứ mệnh của chúng tôi

 • Trở thành công ty kiểm toán cùng làm việc và đồng hành với khách hàng
 • Trở thành công ty kiểm toán hiểu rõ nhu cầu và đáp ứng mong đợi của khách hàng bằng tiêu chuẩn chất lượng cực cao, toàn vẹn và chuyên nghiệp.
 • Trở thành công ty kiểm toán hiểu, đánh giá cao con người và khuyến khích sự phát triển của họ.
 • Sứ mệnh của chúng tôi còn là giúp đỡ các khách hàng cùng đội ngũ nhân viên phát triển và thành công.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

 

Quan tâm

 • Chúng tôi đánh giá, quan tâm đến khách hàng và đội ngũ nhân viên của chúng tôi
 • Chúng tôi nhấn mạnh tính toàn vẹn, niềm tin và chất lượng trên mọi phương diện dịch vụ của chúng tôi
 • Chúng tôi "làm đúng" và duy trì các tiêu chuẩn đạo đức ở mức cao
 • Chúng tôi xem trọng trách nhiệm xã hội của mình
 

        Chia sẻ

 • Chúng tôi làm việc với nhau như người một nhà, chia sẻ trách nhiệm và thành quả với nhau
 • Phối hợp, cố vấn, hướng dẫn, hỗ trợ và tập huấn cho nhau là cách xách định mối quan hệ với khách hàng và đội ngũ chúng tôi
 • Chúng tôi chia sẻ cơ hội và tận hưởng thành công của người khác
 

         Đầu tư

 • Chúng tôi đầu tư vào đội ngũ nhân sự và xây dựng nguồn lực nhằm gia tăng giá trị mang lại cho khách hàng
 • Chúng tôi nắm bắt sự thay đổi và thúc đẩy việc học không ngừng
 • Chúng tôi luôn cố gắng đổi mới và trở nên đa dạng hơn
 

        Phát triển

 • Chúng tôi luôn muốn tối ưu thành công của khách hàng
 • Chúng tôi khuyến khích nhân sự của mình phát triển để đạt được tầm cao mới trong ngành nghề
 • Chúng tôi nhắm đến việc xây dựng môi trường tốt hơn cho đội ngũ của mình phát triển và cân bằng giữa mục đích sống và nhu cầu tích lủy của họ
 • Chúng tôi luôn tìm cách duy trì lợi nhuận và vốn trí tuệ