Lựa chọn/ thay đổi công ty kiểm toán: Những điều cần lưu ý?

08/01/2021
Lựa chọn/ thay đổi công ty kiểm toán: Những điều cần lưu ý?

Khi lựa chọn/ thay đổi công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập, doanh nghiệp cần lưu ý những gì?

Ngoài những vấn đề phổ biến khi đánh giá bên cung cấp dịch vụ (như yêu cầu về thời hạn, kinh nghiệm, nguồn lực, chất lượng dịch vụ nói chung, các giá trị gia tăng…), doanh nghiệp cần lưu ý xem xét bổ sung các vấn đề đặc thù của dịch vụ kiểm toán như sau:

  1. Tính độc lập của công ty kiểm toán: Doanh nghiệp cần kiểm tra để bảo đảm: (1) công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập cho doanh nghiệp không được đồng thời là bên cung cấp các dịch vụ khác có thể làm ảnh hưởng đến tính độc lập (ví dụ: dịch vụ kiểm toán nội bộ, dịch vụ tư vấn xây dựng quy trình kinh doanh, tư vấn rủi ro,…..); (2) công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập không được là bên liên quan/ liên kết với doanh nghiệp;
    Mặc dù về lý thuyết thì vẫn có thể áp dụng các biện pháp làm giảm nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc lập, nhưng doanh nghiệp vẫn nên cố gắng tránh rơi vào những trường hợp trên để bảo đảm tối đa cho chất lượng và uy tín của ý kiến kiểm toán được ban hành trong tương lai.
  2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập (được cấp hàng năm bởi bộ tài chính): Doanh nghiệp nên yêu cầu công ty kiểm toán cung cấp tài liệu này để bảo đảm dịch vụ kiểm toán là có hiệu lực. Nếu không có giấy chứng nhận này thì công ty kiểm toán sẽ không được phép cung cấp dịch vụ trong năm hiện hành.
    Trong trường hợp kiểm toán các công ty đại chúng, ngân hàng, bảo hiểm thì sẽ cần phải có giấy chứng nhận hàng năm riêng từ Bộ tài chính.
  3. Thương hiệu của công ty kiểm toán: Doanh nghiệp sẽ cần cân nhắc nhiều vấn đề này nếu doanh nghiệp muốn tạo dựng được lòng tin từ các đối tác kinh doanh. Thương hiệu của công ty kiểm toán được xếp hạng ở mức cao thì sẽ làm cho đối tác cảm thấy yên tâm hơn về các số liệu và thông tin trình bày trên báo cáo, cũng như tin tưởng hơn vào sự chân thành của doanh nghiệp.
  4. Ảnh hưởng của số dư đầu kỳ: Nội dung này thường hay bị quên khi đàm phán hợp đồng. Doanh nghiệp cần trao đổi trước để hiểu rõ cách xử lý của công ty kiểm toán về điểm này để lường trước những vấn đề phát sinh thêm. Thực tế cho thấy vấn đề này ảnh hưởng rất nhiều đến ý kiến kiểm toán, tiến độ báo cáo, và chi phí phát sinh thêm.