dịch vu của chung toi

Dịch vụ của Chúng tôi

Chúng tôi thấu hiểu việc kinh doanh của quý khách vì vậy, cung cấp những giải pháp riêng biệt nhằm cung cấp dịch vụ giá trị cùng cam kết chất lượng cao cấp theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Các dịch vụ chuyên nghiệp

Kiểm toán độc lập
Kiểm toán nội bộ
Thuế
Thuê ngoài
Kế toán
Tiền lương
Xác định giá giao dịch liên kết
Quản lý tài sản
Tư vấn Kinh doanh
Tư vấn Tài chính
Tư vấn Rủi ro và Hoạt động
Insert Header
Insert Summary
Tư vấn Pháp Lý
Hỗ trợ DN Nhật
Hỗ trợ DN Hàn
Hỗ trợ xin cấp phép
Kế toán quốc tế (IFRS)
Kiểm toán độc lập
Kiểm toán nội bộ
Thuế
Thuê ngoài
Kế toán
Tiền lương
Xác định giá giao dịch liên kết
Quản lý tài sản
Tư vấn Kinh doanh
Tư vấn Tài chính
Tư vấn Rủi ro và Hoạt động
Insert Header
Insert Summary
Tư vấn Pháp Lý
Hỗ trợ DN Nhật
Hỗ trợ DN Hàn
Hỗ trợ xin cấp phép
Kế toán quốc tế (IFRS)