Monitoring zgodności z RODO

Monitoring zgodności z RODO

Monitoring zgodności z RODO to usługa, która pozwala odciążyć firmy z bieżącego śledzenia zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Monitoring zgodności z RODO

Ochrona danych osobowych

Monitoring zgodności z RODO to usługa, która pozwala odciążyć firmy z bieżącego śledzenia zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Jest skierowana zarówno do firm nieposiadających własnego Inspektora Danych Osobowych, jak i organizacji, w których funkcjonuje IOD, ale istnieje potrzeba wsparcia w zakresie monitorowania aktualnych regulacji prawnych i pilnowania ustawowych terminów.

Zobacz także: Outsourcing IOD

W ramach usługi monitoringu zgodności z RODO eksperci Crowe czuwają nad tym, aby firma na bieżąco dostosowywała swoje procedury i dokumentację do zmieniających się przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Śledzimy i na bieżąco wychwytujemy zmiany adekwatne do rodzaju działalności biznesowej klienta, wysyłamy cykliczne monity i pilnujemy wywiązania się ze zobowiązań wynikających z przepisów RODO.

Monitoring zgodności z RODO – zakres usługi

 • monitorowanie zmian w obszarze ochrony danych osobowych w obszarze zgodnych z profilem działalności klienta
 • wysyłanie powiadomień o zmianach w ochronie danych osobowych istotnych z punktu widzenia klienta
 • przypominanie o cyklicznych działaniach z zakresu RODO koniecznych do wykonania przez klienta
 • przygotowanie dedykowanego szkolenia online dotyczącego ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych w firmie
 • utrzymanie indeksu zadań/ ryzyk /aktywności Administratora Danych w zakresie RODO, w tym:
  • przechowywanie informacji kto i kiedy wykonał dane zadanie
  • przechowywanie wyników wykonanych zadań (np. weryfikacja uprawnień), a w razie niepowodzenia i/lub niezgodności z RODO nadzorowanie wykonania działań naprawczych

Zgodność z RODO - usługi dodatkowe:

 • wsparcie i pomoc przy wdrażaniu środków technicznych i organizacyjnych oraz niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami Ochrony danych osobowych
 • praktyczna implementacja RODO w systemach IT
 • pomoc doradcza w przypadku kontroli organu nadzorującego
 • wsparcie w bieżącym przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania o dane osobowe.
 • udzielanie konsultacji w zakresie:
  • klauzul informacyjnych
  • treści zgód
  • umów powierzenia danych osobowych

Oferujemy także przeprowadzenie audytu RODO, który pozwala zweryfikować zgodność procesów przetwarzania i ochrony danych oraz systemów informatycznych z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Dowiedz się więcej: Audyt RODO

Nasz ekspert

Violetta Matusiak
Violetta Matusiak
Inspektor Ochrony Danych