Branżowe Kodeksy postępowania RODO

Branżowe Kodeksy postępowania RODO 

Krzysztof Grabowski, Inspektor Ochrony Danych Osobowych
2020-12-11
Branżowe Kodeksy postępowania RODO
Branżowe kodeksy postępowania RODO to wytyczne dotyczące stosowania Rozporządzenia o ochronie danych osobowych w poszczególnych sektorach. W Polsce wciąż nie został przyjęty ani jeden taki kodeks ze względu na brak akceptacji wymogów dla podmiotów monitorujących.

Zgodnie z art. 40 RODO Państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejska Rada Ochrony Danych oraz Komisja zachęcają do sporządzania kodeksów postępowania mających pomóc we właściwym stosowaniu rozporządzenia – z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów dokonujących przetwarzania.

Kodeksy te mają na celu pomóc przedsiębiorcom działającym w jednej branży w uniknięciu błędów we wdrażaniu środków skierowanych na zapewnienie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych. Każda firma, która skorzysta z wytycznych zawartych w kodeksie RODO dla danego sektora będzie miała pewność, że rozwiązania które zastosuje są zgodne ze standardami wypracowanymi przez przedstawicieli branży - administratorów, zrzeszeń i innych podmiotów przetwarzających, a co najważniejsze zaakceptowane przez UODO.

Branżowe kodeksy RODO - kiedy zostaną przyjęte w Polsce?

Obecnie w Polsce rozpoczęto pracę nad kilkoma kodeksami, natomiast żaden z nich nie został jeszcze przyjęty ze względu na brak zaakceptowanych wymogów dla podmiotów monitorujących dany kodeks. Projekt do EROD (Europejska Rada Ochrony Danych) został złożony w czerwcu 2020 roku. Bardzo prawdopodobne jest, że jeżeli projekt zostanie przyjęty bez poprawek, to w końcu bieżącego lub na początku przyszłego roku podmioty, które wyrażą chęć prowadzenia kodeksu, będą mogły się zgłosić do UODO z wnioskiem o akredytację.

Które branżowe kodeksy RODO mogą zostać przyjęte w pierwszej kolejności?

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem około 30 branżowych kodeksów RODO. Najbardziej zaawansowane prace są prowadzone nad następującymi kodeksami:

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach w pracach nad branżowymi kodeksami postępowań RODO.

 

Skontaktuj się z ekspertem

Krzysztof Grabowski
Krzysztof Grabowski
Manager ds. Ochrony danych osobowych
Crowe

Ochrona Danych Osobowych