Transfer prices: update of comparative analyses

Ceny transferowe: aktualizacja analiz porównawczych z powodu koronawirusa

 Anna Dąbkowska, Junior Tax Specialist
Transfer prices: update of comparative analyses
Koronawirus SARS-CoV-2 wpływa na światową gospodarkę, w tym wywierając wpływ na transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednym z jego skutków może być konieczność aktualizacji analiz porównawczych oraz opisów zgodności sporządzonych przez podmioty powiązane w ostatnich 3 latach.

Obowiązek aktualizacji analiz porównawczych oraz analiz zgodności wynika z art. 11r Ustawy o CIT. Zgodnie z tym artykułem analiza porównawcza oraz opis zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż raz na 3 lata, chyba że wystąpi zmiana otoczenia ekonomicznego, która w znacznym stopniu wpłynie na sporządzoną analizę. Aktualizacja ta musi być dokonana w roku zaistnienia tej zmiany.

Przepis ten nie zawiera przesłanek dotyczących pojęcia „zmiany otoczenia ekonomicznego”, wskazuje jedynie, że zmiana ta musi „znacznie wpływać” na sporządzoną analizę porównawczą lub opis zgodności.

Zagrożenie jakie stanowi koronawirus SARS-CoV-2 dotyczy wszystkich branż, dlatego też tak istotne jest zweryfikowane wpływu obecnej sytuacji gospodarczej na realizowane rozliczenia z podmiotami powiązanymi czy łańcuch dostaw w każdym przedsiębiorstwie, a tym samym na posiadaną dokumentację.

Zweryfikowanie wpływu otoczenia ekonomicznego na przedsiębiorstwo oraz aktualizacja posiadanych analiz i opisów umożliwi zmniejszenie ryzyka sporu z organami podatkowymi.

Skontaktuj się z naszym ekspertem 

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

COVID- 19

pakiet wsparcia dla biznesu