Tarcza antykryzysowa

Tarcza 4.0 - wydłużenie terminów dotyczących cen transferowych

Anna Dąbkowska, Junior Tax Advisor
2020-07-02
Tarcza antykryzysowa
W ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 wydłużono terminy związane z obowiązkami dokumentacyjnymi w zakresie cen transferowych. Tym razem Tarcza 4.0 obejmuje wszystkie podmioty zobowiązane do przygotowania dokumentacji cen transferowych, a nie tylko podmioty, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, jak było w przypadku Tarczy 1.0. i 2.0.

Zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym przez Ministerstwo Finansów wydłużenie terminów ma ułatwić przedsiębiorcom wywiązanie się z obowiązków w obszarze cen transferowych oraz pozwolić na dopasowanie realizacji obowiązków dokumentacyjnych do zmienionych terminów na przygotowanie sprawozdań finansowych.

Ceny transferowe – nowe terminy

Tarcza 4.0 wprowadza wydłużenie terminów dla:

  1. złożenia informacji o cenach transferowych (TPR),
  2. złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  3. dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej.

Przygotowanie dokumentacji lokalnej oraz złożenie formularza TP-R i oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej według Tarczy 4.0:

  • w przypadku, gdy termin upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - podatnicy mają czas do 31 grudnia 2020 r.
  • w przypadku, gdy termin upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – termin wydłuża się o 3 miesiące w stosunku do terminu ustawowego.

    Ponadto w przypadku dokumentacji grupowej (Master file) przedsiębiorcy będą mieli czas na jej sporządzenie do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Oznacza to, że:

  • w przypadku, gdy termin dla złożenia ww. oświadczenia upływa 31 grudnia 2020 r. termin na sporządzenie dokumentacji grupowej to 31 marca 2021 r.,
  • w przypadku, gdy termin dla złożenia ww. oświadczenia wydłuża się o 3 miesiące w stosunku do terminu ustawowego podatnik ma kolejne 3 miesiące na sporządzenie dokumentacji grupowej, które liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

 

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Ceny transferowe

Doradztwo podatkowe