Ceny transferowe - uproszczenia od 1 grudnia 2020 r.

Ceny transferowe - uproszczenia od 1 grudnia 2020 r.

Anna Dąbkowska, Junior Tax Specialist
2020-12-10
Ceny transferowe - uproszczenia od 1 grudnia 2020 r.
30 listopada 2020 r. opublikowana została ustawa wprowadzająca zmiany w podatkach dochodowych, wśród których znalazły się również uproszczenia w zakresie cen transferowych. To z pewnością dobra wiadomość dla podatników, którzy do końca roku 2020 mają czas na wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych dotyczących cen transferowych.

Podatnicy, którzy zakończyli rok podatkowy 31 grudnia 2019 roku i są objęci obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych, muszą wywiązać się z tego obowiązku do końca roku: Tarcza 4.0 - wydłużenie terminów dotyczących cen transferowych

Ceny transferowe 2020 – najważniejsze zmiany

Wprowadzone od 1 grudnia uproszczenia dotyczą następujących kwestii:

  • Oświadczenia TP - uproszczenie w zakresie podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Podmioty powiązane sporządzające lokalną dokumentację cen transferowych są również zobowiązane do złożenia oświadczenia o sporządzeniu tej dokumentacji. Zgodnie z ustawą o CIT, oświadczenie to podpisywane jest przez kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, przy czym jeżeli kilka osób spełnia definicję kierownika jednostki albo nie jest możliwe jego określenie, to oświadczenie muszą złożyć i podpisać wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

Uproszczenie wprowadzone nowelizacją przepisów pozwala na podpisanie oświadczenia przez osoby upoważnione do reprezentacji, co jest szczególnie istotne w przypadku podmiotów posiadających wieloosobowe zarządy.

Należy zaznaczyć, że uproszczenie to dotyczy oświadczeń składanych za rok obrotowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Polski obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19. Co istotne, oświadczenie nadal nie może być podpisane przez pełnomocnika.

  • Korekty cen transferowych – zwolnienie z obowiązku posiadania oświadczenia o korekcie od podmiotu powiązanego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby dokonać korekty cen transferowych niezbędne jest, oprócz spełnienia innych warunków wskazanych ustawą, posiadanie w momencie dokonywania korekty oświadczenia podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik.

Natomiast od 1 grudnia 2020 r. podatnicy dokonujący korekty cen transferowych są zwolnieni z obowiązku posiadania takiego oświadczenia, jeżeli dokonują oni korekty za rok podatkowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Polski obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19.

  • Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji krajowych – nie stosowanie warunku dotyczącego straty podatkowej

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT ze zwolnienia dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych mogą skorzystać wyłączenie podmioty dokonujące transakcji krajowych, w których każdy z podmiotów spełni określone warunki, w tym nie wykaże straty podatkowej.

Znowelizowane przepisy wskazują, że warunku dotyczącego straty podatkowej w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r., w którym na całym terytorium Polski obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19 nie stosuje się, jeżeli podmiot powiązany, który nie spełnia tego warunku uzyskał w tym roku łączne przychody niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok.

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Ceny transferowe

Doradztwo podatkowe