Vat

Webinar: Ceny transferowe w dobie pandemii oraz przyszłoroczne zmiany przepisów

Polska: Warszawa
Data rozpoczęcia:

2020-10-22 11:00

Data zakończenia:

2020-10-22 12:00

Vat
Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na rozliczenia transakcji z podmiotami powiązanymi, szczególnie w wymiarze międzynarodowym. Z jakimi wyzwaniami grupy kapitałowe muszą się zmierzyć już dziś, a jakie nowe obowiązki wejdą w życie od przyszłego roku?

Transakcje z podmiotami powiązanymi zawsze budziły zainteresowanie organów skarbowych, a w dobie pandemii i prognozowanego w jej wyniku kryzysu gospodarczego, konieczne okazało się wprowadzenie zmian w rozliczeniach wewnątrzgrupowych. Wiele firm zastanawia się czy zmiana przyjętego modelu rozliczania cen transferowych w trakcie roku podatkowego jest w ogóle możliwa na gruncie przepisów podatkowych oraz jakie elementy należy wziąć pod uwagę przy jej planowaniu i wprowadzaniu.

Dodatkowo, od 2021 roku planowane jest wprowadzenie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych obejmujących strategię grupy, a 8 października Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych w zakresie korekty cen transferowych, o której mowa w art. 11e ustawy o CIT oraz art. 23q ustawy o PIT, którego celem jest wyjaśnienie licznych wątpliwości podatników w tym zakresie.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinaru, podczas którego eksperci Crowe przedstawili najważniejsze zagadnienia w zakresie zmiany modelu cen transferowych oraz omówili zmiany, które mają zostać wprowadzone od 2021 roku, w szczególności dotyczące sporządzania i podawania do publicznej wiadomości sprawozdania o strategii grupowej.

Agenda webinaru:

  • Zmiany w rozliczeniach grupowych w trakcie roku podatkowego i ich dokumentowanie
  • Korekta ce transferowych – omówienie projektu objaśnień podatkowych
  • Planowane zmiany w zakresie cen transferowych w 2021 roku

Udział w webinarze był bezpłatny. Wydarzenie poprowadzono w języku polskim.

Prelegenci:

  • Agata Nieżychowska, Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego, Crowe
  • Anna Dąbkowska, Specjalista ds. Podatków, Dział Doradztwa Podatkowego, Crowe

Obejrzyj nagranie

Webinar: Ceny transferowe w dobie pandemii oraz przyszłoroczne zmiany przepisów