Zwolnienie z VAT dla małych firm w UE – projekt przepisów

Zwolnienie z VAT dla małych firm w UE – projekt przepisów

02.07.2024
Zwolnienie z VAT dla małych firm w UE – projekt przepisów
Obecnie podatnik bez siedziby w Polsce rozlicza VAT już od pierwszej sprzedaży dokonanej na terytorium naszego kraju. Wkrótce jednak mali przedsiębiorcy skorzystają z ułatwienia jakie ma wdrożyć projektowana nowelizacja ustawy o VAT.

Jakie zmiany w zakresie VAT dla małych firm szykuje ustawodawca?

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej zmiany w VAT, które mogą być szczególnie ważne dla małych przedsiębiorstw. Nowe regulacje implementują dyrektywę 2020/285 i mają:

  • pozwolić na korzystanie ze zwolnienia w VAT w Polsce małym przedsiębiorstwom mającym siedzibę działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim UE, oraz
  • pozwolić polskim małym przedsiębiorstwa również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE.

Projektowane zmiany skierowane będą więc do wszystkich małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w różnych państwach członkowskich UE.

Korzystanie ze zwolnienia VAT – jakie warunki?

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia transgranicznie przez małe przedsiębiorstwa będzie:

  • konieczność rejestracji w państwie siedziby działalności gospodarczej, oraz
  • składanie kwartalnie informacji o obrotach osiąganych w każdym państwie członkowskim UE.

Mali przedsiębiorcy będą składali kwartalne informacje do państwa członkowskiego swojej siedziby. Nie będzie na nich ciążył obowiązek składania deklaracji VAT i JPK.

Ponadto, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia w państwie członkowskim, w którym nie posiada siedziby działalności gospodarczej, będzie musiał przestrzegać poza limitem krajowym zwolnienia także ogólnego limitu unijnego wynoszącego 100 tys. EUR. Po przekroczeniu jednego z tych limitów straci prawo do zwolnienia.

Ułatwienia dla małych firm – od kiedy?

Opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2024 r. Nowe rozwiązania mają być dostępne dla przedsiębiorców wraz z początkiem roku 2025.

Rozliczanie podatku VAT – jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie zgodności z przepisami VAT dla podmiotów zagranicznych mających siedzibę poza UE, które obejmuje zarówno reprezentację fiskalną, jak i usługi rozliczania podatku VAT oraz kompleksowe rozwiązania w zakresie VAT compliance skierowane do podmiotów zagranicznych mających siedzibę na terenie UE. Świadczymy usługi rozliczania VAT opierając się na doświadczeniu i szerokiej wiedzy eksperckiej naszych ekspertów.

Dowiedz się więcej, zapytaj o ofertę.

Outsourcing usług księgowych

Nasz ekspert

Szymon Lipiński
Szymon Lipiński
Tax Consultant
Crowe Polska