Wyrok WSA - ulga IP Box nie tylko pod warunkiem prowadzenia ewidencji

Wyrok WSA - ulga IP Box nie tylko pod warunkiem prowadzenia ewidencji

11.01.2023
Wyrok WSA - ulga IP Box nie tylko pod warunkiem prowadzenia ewidencji
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wydał wyrok na korzyść podatnika, stwierdzając, że do skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania dochodu z IP Box nie jest konieczne prowadzenie na bieżąco ewidencji do każdego kwalifikowanego IP.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 28 października 2022 r. wydał orzeczenie w sprawie skargi podatnika na pisemną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Przedmiotem sprawy był wskazany przez KIS jako niezbędny warunek prowadzenia ewidencji uprawniającej do skorzystania z ulgi IP Box, tj. preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych z praw własności intelektualnej na bieżąco.

KIS kontra podatnik

Przypomnijmy, że do skorzystania z ulgi IP Box konieczne jest prowadzenie ewidencji przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej Podatnik, który zaskarżył wspomnianą interpretację prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania, w związku z którą zamierzał skorzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% w ramach ulgi IP Box za lata 2019-2021. Od 1 stycznia 2021 r. podatnik na bieżąco prowadzi ewidencję przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Natomiast w przypadku wcześniejszych lat, ewidencja nie była prowadzona na bieżąco.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usługi: IP BOX dla programistów

Skarżący wystąpił do Dyrektora KIS o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej potwierdzającej prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku w ramach ulgi IP Box do przychodów uzyskiwanych z wytworzonych przez niego praw własności intelektualnej. W wydanej interpretacji organ stwierdził jednak, iż wobec nieprowadzenia odrębnej ewidencji od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej nie została spełniona jedna z przesłanek uprawniających do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów za okres przed prowadzeniem tej ewidencji, tj. do 31 grudnia 2020 r.

Podatnik zaskarżył decyzję KIS, a sąd uznał, że organ podatkowy naruszył art. 30ca w zw. z art. 30cb ust. 1 i 2 ustawy o PIT i zaskarżona przez skarżącego część interpretacji indywidualnej jest niezgodna z prawem.

Tym samym WSA uchylił interpretację indywidualną w części, w której organ podatkowy uznał stanowisko podatnika i orzekł, iż KIS wbrew wyraźnemu przepisowi ustawy zażądał prowadzenia ewidencji "na bieżąco" czyli bezpodstawnie wprowadził dodatkowy warunek skorzystania z ulgi IP Box.

Ulga IP BOX – kompleksowe wsparcie ekspertów Crowe

Ulga IP Box

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe