Wykroczenia i przestępstwa skarbowe – kary grzywny w 2023 r. ostro w górę

Wykroczenia i przestępstwa skarbowe – kary grzywny w 2023 r. ostro w górę

16.01.2023
Wykroczenia i przestępstwa skarbowe – kary grzywny w 2023 r. ostro w górę
W 2023 roku grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe wzrosną. Jaka będzie zatem wysokość minimalnej i maksymalnej kary grzywny z kodeksu karnego skarbowego?

Kary grzywny za przestępstwa skarbowe w 2023 r.

W 2023 roku grzywny z kodeksu karnego skarbowego za przestępstwa skarbowe wzrosną dwukrotnie - w styczniu i w lipcu. Stanie się tak z powodu dwóch podwyżek płacy minimalnej w 2023 r.

Dowiedz się więcej: Minimalne wynagrodzenie w 2023

Kodeks karny skarbowy uzależnia bowiem wysokość kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe od wysokości płacy minimalnej. Karę grzywny za przestępstwo skarbowe określa się za pomocą liczby stawek dziennych, przy czym, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi - 10, najwyższa – 720.

W 2023 roku kara grzywny za przestępstwo skarbowe kształtuje się następująco:

 1. Od 1 stycznia 2023 r.
  • minimalna stawka dzienna (1/30 × 3490 PLN) - 116,30 PLN
  • maksymalna stawka dzienna (116,30 PLN × 400) - 46 520 PLN
  • minimalna grzywna (10 stawek × 116,30 PLN) – 1 163 PLN
  • maksymalna grzywna (720 stawek × 46 520 PLN) - 33 494 400 PLN
 2. Od 1 lipca 2023 r.
 • minimalna stawka dzienna (1/30 × 3600 PLN) - 120 PLN
 • maksymalna stawka dzienna (120 PLN × 400) - 48 000 PLN
 • minimalna grzywna (10 stawek × 120 PLN) – 1200 PLN
 • maksymalna grzywna (720 stawek × 48 000 PLN) - 33 560 400 PLN

W 2022 roku kwoty te kształtowały się od 1003,30 PLN do 28 895 040 PLN, co daje maksymalny wzrost o 16,14% w stosunku do lipca roku 2022.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 22. § 1. Kodeksu karnego skarbowego karami za przestępstwa skarbowe są:

 • kara grzywny w stawkach dziennych;
 • kara ograniczenia wolności;
 • kara pozbawienia wolności.

Karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa upłynęło:

 • 5 lat – w przypadku, gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat;
 • 10 lat – w przypadku, gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Kary grzywny za wykroczenia skarbowe w 2023 r.

Wykroczenie skarbowe podlega karze grzywny określonej kwotowo.

Grzywna za wykroczenia skarbowe w 2023 roku będzie wynosić:

od 1 stycznia 2023 r:

 • minimalna grzywna (1/10 × 3490 PLN) - 349 PLN
 • maksymalna grzywna (20 × 3490 PLN) – 69 800 PLN
 • mandat karny (do 5 × 3490 PLN) - do 17 450 PLN

od 1 lipca 2023 r.:

 • minimalna grzywna (1/10 × 3600 PLN) - 360 PLN
 • maksymalna grzywna (20 × 3600 PLN) - 72 000 PLN
 • mandat karny (do 5 × 3600 PLN) - do 18 000 PLN

Dla porównania w roku 2022 kara grzywny za wykroczenie skarbowe wynosiła odpowiednio:

 • minimalna grzywna (1/10 × 3 010 PLN) - 301 PLN
 • maksymalna grzywna (20 × 3 010 PLN) – 60 200 PLN
 • mandat karny (do 5 × 3 010 PLN) - do 15 050 PLN

Biorąc pod uwagę powyższe, maksymalna wysokość grzywny za wykroczenie skarbowe z kodeksu karnego skarbowego wzrośnie w lipcu 2023 r o 19,6% w stosunku do lipca roku 2022.

Audyt podatkowy

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe