crowe-mikrorachunek-ludzie-kostki

Mikrorachunek podatkowy - zmiana dla podatników od 1 stycznia 2020

2019-11-26
crowe-mikrorachunek-ludzie-kostki
Od stycznia 2020 roku każdy podatnik dokonując wpłat z tytułu podatku PIT, CIT i VAT będzie zobowiązany wykorzystywać wyłącznie indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne jedynie do 31 grudnia 2019 r.

Numer mikrorachunku podatkowego – gdzie sprawdzić?

Indywidualny numer rachunku podatkowego przypisany będzie do każdej osoby posiadającej NIP lub PESEL, dotyczy więc zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Można go sprawdzić korzystając z bezpłatnego i dostępnego całodobowo GENERATORA MIKRORACHUNKU lub odwiedzając dowolny urząd skarbowy.

Indywidualny numer rachunku składać się będzie 26 znaków, w tym z cyfr wskazujących m.in. prawidłowy PESEL lub NIP danego podatnika.

Źródło: podatki.gov.pl

Mikrorachunek podatkowy – na co należy uważać?

Przed użyciem numeru mikrorachunku podatkowego należy sprawdzić, czy zawiera on cyfry zawarte w naszym numerze NIP lub PESEL. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą (w tym osoby fizyczne) powinny tym celu posługiwać się numerem NIP, o ile są podatnikami VAT. Warto uważać na próby wyłudzenia i nie korzystać z innych generatorów rachunków niż dostępnego na stronie www.podatki.gov.pl oraz numerów rachunków wysyłanych e-mailem bądź smsem.

Dotychczasowe numery rachunków urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne jedynie do końca 2019 roku. Wszelkie zwroty nadpłat i podatków oraz wszystkie wpłaty z tytułu podatków innych niż PIT, CIT i VAT nadal realizowane będą jednak na dotychczasowych zasadach.

Osoby nieposiadające numeru NIP lub PESEL i dopiero oczekające na ich przyznanie po 1 stycznia 2020 roku będą mogły wpłacać wymaganą należność na wskazany mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego. W celu prawidłowego rozliczenia wpłaty na jeden z takich rachunków należy jednak pamiętać, by w tytule przelewu podać numer paszportu lub dowodu osobistego.

Pracodawcy, którzy jako płatnicy wpłacają zaliczki na PIT swoich pracowników, będą dokonywali przelewów na swój mikrorachunek, nie muszą zatem zbierać informacji o numerach mikrorachunków pracowników.

Nowy wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych wraz z objaśnieniami, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki, zostanie opublikowany w grudniu.

Korzyści płynące z wprowadzenia mikrorachunku podatkowego

Celem wprowadzenia mikrorachunków podatkowych jest uproszczenie i przyśpieszenie rozliczeń z urzędem skarbowym:

  • szybka i prosta obsługa płatności PIT, CIT i VAT dokonywanych tylko na jedno konto,
  • brak konieczności korzystania z dotychczasowych kilku oddzielnych rachunków,
  • ·ograniczenie liczby przelewów wysyłanych omyłkowo na niewłaściwe rachunki,
  • szybsze wydawanie niezbędnych zaświadczeń, np. o braku zaległości podatkowych,
  • możliwość sprawdzenia swojego numeru mikrorachunku w dowolnym miejscu i czasie,
  • zachowanie tego samego numeru rachunku nawet w przypadku przeprowadzki lub zmiany siedziby firmy.

 

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe