Opłata środowiskowa za 2023 r. za spaliny z aut do końca marca

Opłata środowiskowa za 2023 r. za spaliny z aut do końca marca 

22.03.2024
Opłata środowiskowa za 2023 r. za spaliny z aut do końca marca
Osoby prowadzące działalność gospodarczą i eksploatujące pojazdy spalinowe zobowiązane są do ponoszenia opłat środowiskowych z tytułu emisji gazów lub pyłów do powietrza. Kto musi rozliczyć opłatę i w jakiej wysokości?

Opłata środowiskowa za spaliny z aut – kiedy powstaje obowiązek?

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ze spalania paliw przez środki transportu wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej rodzi obowiązek naliczenia i odprowadzenia należnej opłaty środowiskowej.

Chodzi o eksploatację pojazdów z silnikami spalinowymi przez przedsiębiorców, bez względu na fakt, czy dany pojazd jest leasingowany, jest własnością pracownika, czy też jest własnością firmy. Liczy się bowiem wykorzystanie pojazdu do działalności gospodarczej, czyli tzw. gospodarcze korzystanie ze środowiska. Najczęściej, taką aktywność można zidentyfikować przez pośrednio przez wystawiane na rzecz firmy faktur za paliwa do pojazdów takie jak benzyna, gaz, olej napędowy, gaz propan-butan czy biodiesel.

Opłata za spaliny z aut – w jakiej wysokości?

Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska ogłasza się w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska, w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na dany rok, w tym przypadku na 2024 r. W dokumencie określono górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska oraz jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska.

Jeśli mowa o jednostkowej stawce opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, to wynosi ona od 4,03 do 356,52 zł w zależności od rodzaju silnika oraz paliwa. Natomiast górna jednostkowa stawka opłat za korzystanie ze środowiska w przypadku emisji gazów lub pyłów do powietrza wynosi 512,23 zł/kg.

Ponadto, stawki opłat uzależnione są od rodzaju paliwa, kategorii auta (samochody osobowe, ciężarowe, specjalne), daty ich rejestracji oraz posiadania certyfikatów potwierdzających spełnienie europejskich norm emisji spalin (EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5).

Opłaty nie trzeba odprowadzać w przypadku, gdy jej wysokość wyliczona dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł.

Dodatkowo jeśli roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł, nie ma też obowiązku złożenia rocznej informacji i wykazu do marszałka województwa.

Poniżej prezentujemy szacunkowe progi raportowe w 2023 r. (100 zł opłaty środowiskowej) dla samochodów osobowych o normie spalania EURO5:

  • benzyna - około 19.500 litrów - podmiot musiałby wydać w 2023 około 120.000 zł na benzynę,
  • LPG - około 21.500 litrów - podmiot musiałby wydać w 2023 około 68.000 zł na LPG,
  • CNG fabryczne - około 24.000 m3 - podmiot musiałby wydać w 2023 około 228.000 zł na CNG,
  • CNG przebudowane - około 21.000 m3 - podmiot musiałby wydać w 2023 około 195.300 zł na CNG,
  • olej napędowy - około 27.500 litrów - podmiot musiałby wydać w 2023 około 176.000 zł na olej napędowy,
  • olej napędowy - około 34.000 litrów - podmiot musiałby wydać w 2023 około 102.000 zł w hurcie na biodiesel.

Opłata za spaliny z aut – do kiedy i na jaki rachunek?

Opłaty za korzystanie z środowiska, w tym opłaty wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza przedsiębiorcy muszą wnieść do końca marca.

Zgodnie z przepisami opłatę środowiskową przedsiębiorca wnosi się na rachunek marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, a w przypadku opłaty za wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji firmy.

Przedsiębiorca nie musi wnosić opłaty jeśli jej wysokość wyliczona dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł. Ponadto, przedsiębiorca nie musi składać wykazów i informacji, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

Doradztwo środowiskowe – dowiedz się jak możemy pomóc

Oferujemy kompleksowe doradztwo środowiskowe dotyczące wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Pomożemy m.in.:

  • zidentyfikować obowiązki środowiskowe dla danego podmiotu
  • wyliczyć opłatę środowiskową z emisji gazów lub pyłów do powietrza
  • przygotować raport do KOBiZE

Oferujemy także doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju - ESG. W ramach tej usługi pomożemy Państwa firmie przygotować się do raportowania ESG oraz prawidłowego wypełniania obowiązków z tego zakresu.

Doradztwo ESG

Doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nasz ekspert

Izabela Kuśmierz-Latała
Izabela Kuśmierz-Latała
CEO, Partner
Crowe