poczekalnia-krzeslo

Nowe zasady rozliczania podatku u źródła

Agata Nieżychowska
2018-12-05
poczekalnia-krzeslo

Nowe zasady rozliczania podatku u źródła obejmą płatności z następujących tytułów:

  • dywidend, 
  • odsetek,
  • należności licencyjnych, 
  • wynagrodzenia za wybrane usługi niematerialne,
  • gdy płatności z tych tytułów na rzecz jednego odbiorcy przekroczą łącznie 2 mln PLN w roku podatkowym.

W takim przypadku wypłacający będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła wg. podstawowej stawki, tj. 19% w przypadku dywidend a 20% min. w przypadku usług prawnych, księgowych, reklamy lub usług doradczych. Stawka podstawowa będzie stosowana do nadwyżki ponad kwotę 2 mln PLN. Zagraniczny usługodawca będzie mógł wystąpić o zwrot podatku, przy czym czas oczekiwania wynosił będzie 6 miesięcy (z możliwością jego przedłużenia).

Możliwe będzie stosowanie dotychczasowych zasad rozliczania podatku u źródła, tj. zastosowanie obniżonej stawki lub niepobranie podatku w następującej sytuacji:

  • złożenia w organie podatkowym oświadczenia o spełnianiu wymogów formalnych do zastosowania preferencyjnej stawki lub zwolnienia oraz o zachowaniu należytej staranności przy weryfikacji przesłanek do ich zastosowania, 

lub

  • uzyskania opinii organów skarbowych o stosowaniu zwolnienia – koszt opinii wynosił będzie 2 000 zł, a czas oczekiwania 6 miesięcy.

Podobnie jak dotychczas, konieczne będzie udokumentowanie siedziby otrzymującego należności certyfikatem rezydencji podatkowej. 

Doprecyzowana została też definicja rzeczywistego właściciela poprzez wprowadzenie konieczności uwzględnienia szerszego kontekstu dotyczącego wypłaty kwot na rzecz zagranicznego usługodawcy przy dokonywaniu oceny jego statusu jako odbiorcy należności. 

Należy spodziewać się, że powyższe zmiany oraz brak definicji należytej staranności spowodują, iż podmioty wypłacające tego rodzaju należności będą przy wypłacie pobierały podatek u źródła wg. stawek podstawowych, a usługodawca będzie musiał ubiegać się o jego zwrot.

 

Dowiedz się, jak możemy wspomóc Twoją firmę

Kontakt

Skontaktuj się z naszym ekspertem, aby dowiedzieć się więcej.
Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe