budowa-zachód-słońca

Zmiany w dokumentacji cen transferowych

Agata Nieżychowska
2019-01-08
budowa-zachód-słońca

Do najważniejszych zmian w przepisach dotyczących dokumentacji cen transferowych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r., należą:

1. Nowe progi transakcyjne dla dokumentacji lokalnej 

Zrezygnowano z progów dotyczących kosztów i przychodów podatników, przy jednoczesnej zmianie progów transakcyjnych, które wnosić będą: 

  • 2 mln PLN w przypadku transakcji usługowych oraz transakcji innych niż towarowe lub finansowe,
  • 10 mln PLN w przypadku transakcji towarowych i finansowych,
  • 100 tys. PLN w przypadku transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

2. Nowe zasady dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji grupowej 

Zgodnie z nowymi zasadami obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej cen transferowych (Master File) ciąży na podmiotach, które spełnią łącznie poniższe warunki: 

  • zobowiązane są do sporządzenia dokumentacji lokalnej,
  • należą do grupy kapitałowej, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansów,
  • skonsolidowane przychody tej grupy kapitałowej przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwotę 200 mln PLN.

Dokumentacja grupowa może zostać sporządzona po angielsku, ale jeśli organ zażąda tłumaczenia, podatnik będzie musiał je przedstawić w ciągu 30 dni.

3. Nowe terminy sporządzania dokumentacji 

Od stycznia 2019 podatnicy mają 9 miesięcy na sporządzenie dokumentacji lokalnej 12 miesięcy na sporządzenie dokumentacji grupowej od zakończenia roku podatkowego.

4. Uproszczenia dla usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek

Ustawa wprowadza uproszczone rozwiązania dla transakcji usług o niskiej wartości dodanej poprzez określenie akceptowanego poziomu narzutu/bazy stopy procentowej oraz rekomendowane oprocentowanie pożyczek, które będzie ogłaszane nie rzadziej niż raz na rok.

5. Zwolnienia dokumentacyjne

Nowe regulacje przewidują także zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego transakcji zawieranych przez krajowe podmioty powiązane. Skorzystanie z tego zwolnienia jest możliwe, jeżeli każdy z uczestników transakcji spełni łącznie poniższe warunki: wykaże w danym roku podatkowym dochód oraz nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w związku z działalnością prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Dowiedz się, jak możemy wspomóc Twoją firmę

Kontakt

Skontaktuj się z naszym ekspertem, aby uzyskać więcej informacji.
Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe