klocki-ludzie

Korzyści podatkowe z prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej

Webinar

Polska: Warszawa
Data rozpoczęcia:

2019-03-06 11:00

Data zakończenia:

2019-03-06 12:00

Usługi: Tax
klocki-ludzie

Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w prawie sprzyjają innowacyjności i rozwojowi technologicznemu. Możliwość skorzystania z preferencji podatkowych IP Box, podatkowej ulgi badawczo-rozwojowej oraz wprowadzenie podwyższonych o 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców sprawiają, że coraz więcej firm tworzy komórki badawczo-rozwojowe i wdraża rozwiązania nastawione na długofalowe czerpanie korzyści z prawa własności intelektualnej.

W związku z tak ogromnym zainteresowaniem tematem legalnego obniżenia obciążeń podatkowych, dzięki prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, miło nam ogłosić Państwu, że poprowadziliśmy webinar dedykowany temu zagadnieniu.

Webinar odbył się 6 marca o godz. 11.00 i został poprowadzony przez Agatę Nieżychowską,  Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego w Crowe oraz Adama Sękowskiego, Menadżera w Dziale Doradztwa Podatkowego. W trakcie spotkania omówione zostały praktyczne konsekwencje zmian podatkowych dotyczących przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Dla tych z Państwa, którzy nie mogli w nim uczestniczyć, ale są zainteresowani poruszaną tematyką, udostępniamy bezpłatne nagranie ze spotkania.

Zachęcamy do dzielenia się informacją o nagraniu z osobami, które w Państwa ocenie, mogą być zainteresowane poruszanymi przez nas tematami.

IP Box (Innovation Box)

IP Box został wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2019 r. Ten instrument podatkowy nie jest nowością w skali światowej, ale stanowi uzupełnienie w obszarze wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorców.
Czytaj więcej.

Tematy poruszone podczas spotkania:

  • na czym polega IP Box
  •  jaki ma zakres zastosowania
  • jakie korzyści podatkowe wiążą się z wdrożeniem IP Box w firmie

Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R)

Ulga B+R jest aktualnie najatrakcyjniejszą formą wsparcia działalności badawczo-rozwojowej na polskim rynku. Ten nieskomplikowany mechanizm umożliwia podatnikom odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność B+R, tzw. kosztów kwalifikowanych.
Czytaj więcej.

Tematy poruszone podczas spotkania:

  • na czym polega ulga badawczo-rozwojowa
  • co można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych
  • jakie korzyści podatkowe można odnieść dzięki wdrożeniu ulgi badawczo-rozwojowej w firmie

Podwyższone koszty uzyskania przychodów dla twórców

Nowe zmiany umożliwiają wprowadzenie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (o 50%) dla pracowników wykonujących prace twórcze, zatrudnionych w przedsiębiorstwie na podstawie umów o pracę. Instrument ten zwiększa zarobki netto pracowników pozostawiając wynagrodzenie brutto na dotychczasowym poziomie. Może pełnić rolę świetnego instrumentu motywacyjnego lub też zostać potraktowany jako narzędzie do generowania oszczędności w organizacji. Czytaj więcej.

Tematy poruszone podczas spotkania:

  • jakiej wysokości koszty uzyskania przychodu mogą odliczać pracownicy a jakie pracownicy-twórcy
  • jakie grupy pracowników i w jakim zakresie mogą odliczać 50%-owe koszty uzyskania przychodów
  •  jakie korzyści z tego rozwiązania mogą odnieść pracodawcy zatrudniający pracowników-twórców

Prowadzący spotkanie: 
Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe
Adam Sękowski
Adam  Sękowski
Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
Crowe