Mikrorachunek podatkowy w 2024 r. rozszerzony o nowe płatności

Mikrorachunek podatkowy w 2024 r. rozszerzony o nowe płatności

18.12.2023
Mikrorachunek podatkowy w 2024 r. rozszerzony o nowe płatności
1 stycznia 2024 r. w życie wejdzie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Jakie nowe płatności trafią na mikrorachunek? 

Mikrorachunek podatkowy – nowe płatności w 2024 r.

Mikrorachunek podatkowy nie jest niczym nowym dla podatników, rozwiązanie to funkcjonuje od 1 stycznia 2020 roku i służy do wpłat różnego rodzaju podatków. 1 stycznia 2024 r. katalog należności realizowanych za pomocą mikrorachunku podatkowego zostanie rozszerzony o nowe płatności wynikające z deklaracji/zeznań takich jak: 

  • CIT-8FR - deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej;
  • PIT-PZ - obowiązek zapłaty ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • VAT-14 - obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
  • POG-4 i POG-5 - deklaracja dla podatku od gier hazardowych oraz wpłat dziennych;
  • POG-P - deklaracja dla podatku od gier hazardowych;
  • GHD-1 - informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo.

Mikrorachunek podatkowy 2024 – dodatkowe zmiany

Poza opisanymi powyżej podatkami, które od przyszłego roku realizowane będą za pomocą mikrorachunku podatkowego, ustawodawca przewidział także inne zmiany w rozporządzeniu obejmujące m.in.:

  • dodanie symboli dla formularzy/tytułów płatności - „JPK_V7M” oraz „JPK_V7K”;
  • aktualizację opisów niektórych płatności - „CIT-NZ”, „PIT-NZ” oraz „PIT-NZS”;
  • uporządkowanie w załączniku poszczególnych grup płatności - najpierw wymieniane są podatki (grupy I-VI), następnie dopłata w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (VII) i danina solidarnościowa (VIII) a na końcu opłaty (grupy IX-XIII);
  • przenumerowanie pozycji płatności w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w ramach podatku od towarów i usług w związku z dodaniem płatności CIT-8FR, PIT-PZ, JPK_V7K oraz JPK_V7M.

Projekt rozporządzenia ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r., obecnie jest w konsultacjach publicznych.

Doradztwo podatkowe Crowe – praktyczne wsparcie dla firm

Nasze usługi doradztwa podatkowego dla firm to kompleksowe i praktyczne wsparcie obejmujące, m.in. bieżące zarządzanie podatkami oraz wsparcie zapewniające utrzymanie bezpieczeństwa podatkowego.

Nasz ekspert

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe