PIT kasowy: czy rozwiąże problemy polskich przedsiębiorców?

PIT kasowy: czy rozwiąże problemy polskich przedsiębiorców? 

14.12.2023
PIT kasowy: czy rozwiąże problemy polskich przedsiębiorców?
Nowy premier Polski w trakcie expose zapowiedział tzw. PIT kasowy. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli zapłacić podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury. Obecnie przedsiębiorcy płacą PIT od przychodu należnego, nawet jeśli nie otrzymali zapłaty od kontrahenta. 

PIT kasowy – na konkrety trzeba jeszcze poczekać 

PIT kasowy ma rozwiązać dotychczasowe problemy przedsiębiorców wynikające z konieczności zapłaty podatku nawet jeśli należność od kontrahenta nie wpłynęła. Obecnie liczy się bowiem moment powstania przychodu, za który uważa się wystawienie faktury, dostawę towaru oraz wykonanie usługi bez względu czy przedsiębiorca zapłatę otrzymał, czy też nie.

  

PIT kasowy zakłada, że przedsiębiorca zapłaci podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury, a nie po jej wystawieniu. Przypomnijmy, iż obecnie podobne rozwiązanie - metoda kasowa w VAT - na zasadzie dobrowolności jest dostępne dla niektórych podatników VAT. Eksperci wskazują, że podobnie powinien funkcjonować PIT kasowy.

  

Jak dokładnie ma przedstawiać się nowe rozwiązanie? Jakie będą warunki skorzystania z kasowego PIT? Na razie nie wiadomo dokładnie jak PIT kasowy będzie funkcjonował, trzeba poczekać na projekt przepisów. Jednak już sama zapowiedź zmiany stanowi dobrą informację dla polskich przedsiębiorców.

Ulga na złe długi niewystarczająca?  

Choć w polskim prawie podatkowym funkcjonuje rozwiązanie znane jak tzw. ulga na złe długi (możliwość korekty przychodu w przypadku braku zapłaty przez 90 dni, licząc od terminu płatności wskazanego na fakturze, pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę tych wierzytelności), to nie zawsze przedsiębiorca może z niej skorzystać.

  

Zgodnie z wyjaśnieniami Krajowej Informacji Skarbowej osoba objęta podatkiem dochodowym PIT skorzystać z ulgi na złe długi może, jeśli dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia zeznania podatkowego, nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacyjnego.

Zatory płatnicze poważnym problemem  

Jak pokazują wyniki badania „Etyka płatnicza przedsiębiorców”, przeprowadzonego przez TGM Research na zlecenie Kaczmarski Inkasso, 3 proc. badanych nigdy nie opłaca faktur w terminie, a opóźniając jej opłacanie zaledwie 1/3 zawsze ankietowanych firm powiadamia o tym fakcie kontrahenta. 

  

Ponadto, według danych KRD zatory płatnicze to poważny problem dla polskich przedsiębiorców. Na koniec maja 2023 r. w Krajowym Rejestrze Długów notowanych było ponad 263 tys. firm. 61,5 proc., czyli 162 tys., stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze. Zadłużonych spółek prawa handlowego nie było wcale dużo mnie, 101 tys.

  

Zatory płatnicze to więc, co niepokojące, dość powszechnie występujące zjawisko w polskiej rzeczywistości. Zatory stanowią tymczasem poważne zagrożenie finansowe dla firm, które z ich powodu same mogą mieć problemy z utrzymaniem płynności finansowej. 

  

Czy PIT kasowy rozwiąże więc obecne problemy firm? Z pewnością może pomóc. Jednak zanim to nastąpi, wymagana będzie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a sami podatnicy będą musieli dostosować obecne systemy księgowo-finansowe do nowego rozwiązania.

  

Szukasz szukają profesjonalnego wsparcia w zakresie doboru optymalnych rozwiązań podatkowych? Sprawdź: Doradztwo podatkowe Crowe dla firm

Doradztwo podatkowe

Nasz ekspert

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe