Krajowy System e-Faktur (KSeF) – rozporządzenia konsultowane z biznesem

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – rozporządzenia konsultowane z biznesem

07.12.2023
Krajowy System e-Faktur (KSeF) – rozporządzenia konsultowane z biznesem
Do 18 grudnia br. potrwają konsultacje dotyczące dwóch projektów rozporządzeń do KSeF. Zmiany mają obowiązywać już w I etapie wdrożenia systemu i obejmą, m.in. kwestie takie jak wystawianie e-faktur i korzystanie z KSeF.  

Wystawianie e-faktur – nowelizacja przepisów o KSeF

Przedstawiony do konsultacji 27 listopada 2023 r. projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur ma przede wszystkim dostosować obecne przepisy dotyczące faktur uproszczonych do już wprowadzonych rozwiązań KSeF. 

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia zmiany obejmują m.in.:

 • dodanie od 1 stycznia 2025 r. zgodnie z wymaganiami technicznymi KSeF do katalogu danych na fakturze wystawianej przez podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo NIP nabywcy i sprzedawcy, za pomocą którego podatnik lub nabywca będzie identyfikowany na potrzeby podatku,
 •  dodanie uproszczenia polegającego na tym, że faktury ustrukturyzowane z tytułu dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych będą mogły zawierać jedynie najistotniejsze informacje potrzebne do rozliczenia podatku od towarów i usług oraz dokonania rozliczenia finansowego z kontrahentami (zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT).

Powyższe zmiany mają obowiązywać od 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 projektu (dotyczy oznaczania NIP przedsiębiorców zwolnionych z VAT), który wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Korzystanie z KSeF – projekt zmiany rozporządzenia

Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, tzw. rozporządzenie techniczne, ma na nowo określić m.in.:

 • rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e- Faktur - rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych o podatnika wskazanego przez rolnika ryczałtowego, będącego nabywcą produktów rolnych i usług rolniczych od rolnika ryczałtowego, 
 •  sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień ZAW-FA. W większości przypadków nadawanie, zmiana lub odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF ma być dokonywane za pomocą oprogramowania interfejsowego,
 • sposoby uwierzytelniania podmiotów korzystających z KSeF,
 • zakres danych, których podanie umożliwia dostęp w KSeF do faktury ustrukturyzowanej, faktur, po przesłaniu ich do KSeF, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu KSeF, bez konieczności uwierzytelniania. Kod weryfikujący fakturę stanowić będzie unikalny ciąg znaków przedstawiony w postaci dwuwymiarowego, kwadratowego kodu graficznego QR,
 • sposób oznaczania faktur ustrukturyzowanych oraz tzw. faktur offline:
 • udostępnianych nabywcy w sposób inny niż przy użyciu KSeF
 • używanych poza tym systemem.

Oznaczenia mają umożliwiać dostęp do faktury w Krajowym Systemie e-Faktur oraz umożliwiać weryfikację danych zawartych na tej fakturze, oraz wymagań technicznych dla tego sposobu oznaczania.

 

Ponadto, w projekcie ustawodawca planuje zastąpić dotychczasowe tokeny KSeF tzw.  certyfikatami autoryzującymi. Certyfikaty autoryzujące to zupełnie nowe rozwiązanie, które ma umożliwić uwierzytelnienie KSeF bez certyfikatu kwalifikowanego czy podpisu zaufanego. Zgodnie z projektem rozporządzenia certyfikat autoryzujący stanowić ma wytworzony przez KSeF certyfikat powiązany z parą kluczy szyfrujących, na którą składać się mają dwa klucze:

 • klucz prywatny oraz 
 • klucz publiczny. 

Klucz publiczny ma być częścią certyfikatu cyfrowego jego właściciela i może być używany przez wszystkich zainteresowanych. Klucz prywatny natomiast to chroniony przez właściciela klucz do wyłącznego użytku. Proponowane przez ustawodawcę pojęcia pozostają niejasne. Odpowiednich definicji kluczy publicznych i powiązanych można szukać w Specyfikacji Interfejsu KSeF wydanym przez MF.

  

Jak informuje resort finansów, niedługo należy spodziewać się także publikacji nowej wersji specyfikacji oprogramowania interfejsowego, zawierającej wymagania technicznych dla kodów weryfikujących, czyli kodów QR.  

  

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Z tym dniem wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowe rozwiązania z zakresu KSeF.

 

Dowiedz się więcej: KSeF wchodzi w życie 1 lipca 2024 r.

E- fakturowanie – jak możemy pomóc?

Oferujemy pomoc w zakresie wdrożenia obowiązkowego KSeF w organizacji. Pomagamy m.in. w integracji z KSeF poprzez identyfikację procesów wymagających zmian, oszacowanie i zminimalizowanie ewentualnego ryzyka oraz przede wszystkim wypracowanie odpowiednich rozwiązań.

 

Dowiedz się więcej o KSeF i naszym wsparciu - obejrzyj nagrania z naszych webinarów:

  

Wdrożenie KSeF – najważniejsze kwestie prawne i podatkowe

KSeF in Poland – jak przygotować się do wdrożenia zmian?

Sprawdź też naszą usługę: KSeF – wsparcie dla firm

Sprawdź usługę

KSeF – wsparcie dla firm

Doradztwo podatkowe

Nasz ekspert

Szymon Lipiński
Szymon Lipiński
Tax Consultant
Crowe Polska