Ceny transferowe termin dla Informacji TPR przedluzony

Ceny transferowe - termin dla Informacji TPR przedłużony 

30.11.2023
Ceny transferowe termin dla Informacji TPR przedluzony
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów termin składania informacji o cenach transferowych zostaje wydłużony. Dodatkowy czas ma pozwolić podatnikom zapoznać się z nowym oprogramowaniem do składania Informacji TPR online, które zostało udostępnione podatnikom 30 października 2023 r.  

Więcej czasu na złożenie Informacji TPR 

27 listopada w Dzienniku Ustaw Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie, którego celem jest przedłużenie terminu dla składania informacji o cenach transferowych (TPR). 

Jak czytamy w treści rozporządzenia, podmiotom zobowiązanym do złożenia Informacji TPR przedłuża się:

  • do dnia 31 stycznia 2024 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych, w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Nowy formularz TPR 

Składanie Informacji TPR o centach transferowych nie jest niczym nowym, jednak w tym roku podatnicy będą musieli zapoznać się z wprowadzonym formularzem interaktywnym online (wcześniej dostępne były jedynie formularze interaktywne PDF).

Nowe formularze zawierają szereg zmian, a najważniejsze z nich dotyczą m.in.:

  • zmiany organu, do którego składana jest Informacja TPR,
  • wyodrębnienia wskaźników dotyczących ogólnych informacji finansowych dla małych przedsiębiorców i mikroprzedsiębiocrów,
  • rozróżnienia transakcji na transakcje kontrolowane i transakcje inne niż transakcje kontrolowane,
  • wprowadzenia nowych transakcji zwolnionych z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji TPR,
  • dodania oświadczeń, że podmiot sporządził lokalną dokumentację cen transferowych zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe nią objęte ustalane są na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Informacja TRP – skorzystaj z pomocy naszych ekspertów 

Choć czasu na złożenie Informacji TPR będzie więcej, jak pokazują doświadczenia z lat ubiegłych, obowiązku tego nie warto odkładać na ostatni moment. Zwłaszcza, że w tym roku należy zapoznać się z kilkoma zmianami, a niewykluczone, że czym bliżej wymaganych terminów, tym bardziej przeciążony może być system informatyczny za pomocą którego należy raportować. 

Eksperci Crowe służą pomocą przy wypełnianiu obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych. W ramach naszych usług oferujemy wsparcie m.in. przy:

  • sporządzaniu kompleksowej dokumentacji cen transferowych
  • dostosowaniu istniejącej dokumentacji cen transferowych do polskich wymogów
  • opracowywaniu i wdrażaniu polityki cen transferowych
  • przygotowaniu i składaniu formularzy TPR

 

Ceny transferowe

Doradztwo podatkowe

Nasz ekspert

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe