Lokalna dokumentacja cen transferowych za 2022 r. – termin coraz bliżej

Lokalna dokumentacja cen transferowych za 2022 r. – termin coraz bliżej

18.10.2023
Lokalna dokumentacja cen transferowych za 2022 r. – termin coraz bliżej
Coraz mniej czasu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji za 2022 rok. Kiedy upływa termin? Jak należy przygotować wymaganą dokumentację i co ze zmianą w sposobie jej podpisywania?

Przygotowanie lokalnej dokumentacji TPR do 31 października 2023 r.

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają czas na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych do 31 października 2023 r. tj. do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

  

Warto znaczyć, że termin ten dotyczy sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Jej złożenie odbywa się natomiast na żądanie organu podatkowego. 

  

Przypominamy też o pozostałych zmianach w terminach dot. cen transferowych dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym:

  • 30 listopada 2023 r. – termin na złożenie informacji o cenach transferowych na formularzu TPR (tj. do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego),
  • 31 grudnia 2023 r. – termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do lokalnej dokumentacji cen transferowych (tj. do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego).

Obecnie formularz TPR należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego, a nie jak do tej pory do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Oświadczenie i formularz TPR-C/TPR-P w jednym dokumencie

Dla podatnika, który podlega obowiązkowi raportowania cen transferowych TPR za rok 2022, ważna jest zmiana w sposobie składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji. Mianowicie, począwszy od tego roku oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz potwierdzenie, że ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi są rynkowe, zostało włączone do formularza TPR.

 

Oświadczenie i formularz TPR-C/TPR-P stanowią jeden dokument. Zatem przy raportowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi za 2022 rok, nie ma obowiązku przygotowywania i złożenia osobnego oświadczenia w tym zakresie, tak jak to było w poprzednich latach.

  

Przypomnijmy, że poprzednio poza złożeniem formularza TPR, konieczne było również sporządzenie i złożenie oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych oraz zgodności cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi z warunkami rynkowymi. 

  

Dowiedz się więcej o zmianie przepisów TPR: Ceny transferowe 2023 – najważniejsze zmiany

Podpisanie formularza TPR po nowemu

Obecnie, informacja o cenach transferowych musi zostać podpisana przez kierownika jednostki lub profesjonalnego pełnomocnika. Jeśli jednostką kieruje organ wieloosobowy, podpis może złożyć wyznaczona osoba wchodząca w skład tego organu.

  

W poprzednich latach dopuszczalne było podpisanie i złożenie formularza TPR przez pełnomocnika, którym mogła być w zasadzie każda osoba fizyczna. Często podpis składał więc wyznaczony pracownik lub na przykład księgowy spółki.

  

Po zmianie przepisów, formularz TPR-C/TPR-P może zostać podpisany wyłącznie przez pełnomocnika będącego doradcą podatkowym, adwokatem, radcą prawnym lub biegłym rewidentem. Pełnomocnik musi więc działać na podstawie upoważnienia do podpisywania i składania deklaracji (UPL-1).

Sankcje za uchybienie obowiązkom raportowania TPR 

Sankcje za niedopełnienie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych mogą być dotkliwe. Podatnik, który nie sporządzi lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie może być zagrożony sankcją w postaci grzywny w wymiarze do 240 stawek dziennych, czyli maksymalnie do kwoty 11,52 mln zł. 

Podanie nieprawdziwych informacji w formularzu TPR także podlega sankcjom. W takim przypadku podatnik dopuszcza się w świetle prawa przestępstwa skarbowego. Kara przewidziana za przestępstwo skarbowe to grzywna w wysokości maksymalnie do 720 stawek dziennych, czyli maksymalnie 34,56 mln zł.

Tak samo wysoka kara grzywny grozi za niesporządzenie lokalnej dokumentacji w ogóle. Warto więc zawczasu przygotować się do wypełnienia obowiązków w zakresie raportowania cen transferowych, tak by nie ryzykować zapłaty wysokich grzywien.

Dokumentacja cen transferowych – jak możemy pomóc?

Służymy pomocą przy wypełnianiu obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych. W ramach oferowanych usług m.in.:

  • sporządzimy kompleksową dokumentację cen transferowych
  • dostosujemy istniejącą dokumentację cen transferowych do polskich wymogów
  • doradzimy w zakresie opracowywania i wdrażania polityki cen transferowych
  • przygotujemy i złożymy formularz TPR

 

Sprawdź jak możemy pomóc. Zapytaj o ofertę: Doradztwo podatkowe - Ceny transferowe

 

Ceny transferowe

Doradztwo podatkowe

Nasz ekspert

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe